Rokotteiden hävittäminen

On tiettyjä tilanteita, jolloin rokotetta ei voi enää käyttää.  

Rokote pitää hävittää, jos

  • se on jäätynyt
  • se on menettänyt tehonsa lämpö- tai valoaltistuksen takia
  • se on kontaminoitunut eli epäpuhdas 
  • rokotepakkaus tai sen sisältö on vaurioitunut
  • sen ulkonäkö poikkeaa pakkausselosteen kuvauksesta
  • se on vanhentunut.

Rokotteen viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen, esimerkiksi 10-2021. Tämä tarkoittaa, että rokote on käyttökelpoinen vielä lokakuun viimeisenä päivänä.

Säilytys- tai laatuvirheet 

Jos epäilet rokotteiden säilytys- tai laatuvirhettä, ota yhteyttä siihen sairaala-apteekkiin, lääkekeskukseen tai apteekkiin, josta rokotteet on lähetetty.

Merkitse ja palauta hävitettävät rokotteet 

Ota käyttökelvottomat rokotteet pois jääkaapista. Merkitse ne ”Hävitettävä”-merkinnällä, jotta niitä ei vahingossa 

  • jaeta eteenpäin sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta
  • anneta kenellekään rokotuspisteessä.

Palauta hävitettäväksi merkityt rokotteet siihen sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen, josta ne on tilattu. Lääkekeskus tai sairaala-apteekki toimittaa hävitettävät rokotteet ongelmajätelaitokseen. Ongelmajätelaitos antaa ohjeet jätteen käsittelystä ja kuljetuksesta.

Jos sairaala-apteekki tai lääkekeskus hävittää yli kuukauden tarvetta vastaavan määrän kansallisen rokotusohjelman rokotteita, on sen ilmoitettava siitä THL:n rokotelähettämöön käyttötilastojen korjaamiseksi.