Vaccinens hållbarhet och felaktig förvaring

Vaccinens rätta transport- och förvaringstemperatur är +2 till +8 °C. Med tanke på vaccinens effekt och kvalitet är det viktigt att de förvaras och hanteras rätt under transport och lagring. De flesta vaccin innehåller inga konserveringsmedel. 

Vaccinet mister sin effekt helt eller delvis om det förvaras eller hanteras på fel sätt. Effektförlusten är bestående. 

Vaccinets känslighet för ljus och värme varierar mellan olika preparat. I allmänhet förstörs sådana vaccin som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare lättare än sådana vaccin som innehåller inaktiverade sjukdomsalstrare, delar av dem eller toxoider. Skydda vaccinerna från ljus. I massvaccinationer då färdigt beredda vaccindoser inte ges genast, bör de övertäckas med t.ex. handdukspapper.

På vaccinförpackningen finns ett sista förbrukningsdatum, varefter vaccinet inte får användas. Då ett vaccin blivit gammalt är skyddseffekten inte pålitlig.

Att vaccinet förlorar sin effekt innebär inte att eventuella biverkningar ökar och gör inte heller att vaccinet är farligt. Användning av ett vaccin med svag effekt eller ett verkningslöst vaccin gör dock att den vaccinerade felaktigt förlitar sig på vaccinets skyddseffekt.

Säkerställ vaccinets hållbarhet ända fram till vaccinationen: 

 • Bered vaccinet först strax innan vaccinationen. 
 • Iaktta alltid ett antiseptiskt arbetssätt vid hantering av vaccin.

Använd inte vaccinet, om

 • du misstänker att vaccinet har frusit
 • du misstänker att vaccinet har mist sin effekt på grund av värme- eller ljusexponering
 • du misstänker att vaccinet är kontaminerat, dvs. orent
 • vaccinförpackningen eller dess innehåll är skadat
 • vaccinets utseende avviker från beskrivningen i produktresumén.

Om du efteråt misstänker att en person fått ett vaccin vars effekt försämrats, bör personen för säkerhets skull få en ny dos.

Vad gör du om du upptäcker att vaccin förvarats på fel sätt?

Använd inte vaccinen innan du har klarlagt om de är användbara.

 • Markera alla vaccin som utsatts för fel temperatur med ett användningsförbud.
 • Förvara dem kallt, men separat från övriga vaccin.
 • Bedöm hur länge och i vilken temperatur vaccinen har förvarats på fel sätt.
 • Gör en förteckning över vaccinens namn och doser.

Om det är fråga om felaktig förvaring av vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet, kontakta så snabbt som möjligt THL:s vaccindistribution på numret 029 524 8333. THL:s vaccindistribution ger instruktioner.

Rådgivning i fråga om andra vaccin än de som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet fås av apoteken eller vaccintillverkaren.

Kassering av vaccin