Perheoikeudelliset palvelut

tyttö asettelee paperisia ihmishahmoja pöydälle.

Perheoikeudellisilla palveluilla turvataan lapsen hyvinvointi ja tasapainoinen kehitys esimerkiksi silloin, kun vanhemmat eroavat. Palveluilla tarjotaan apua lasta koskevien sopimusten ja selvitysten kanssa esimerkiksi vanhemmuuteen, lapsen huoltoon ja elatukseen liittyen.

Jokainen hyvinvointialue vastaa oman alueensa asukkaiden perheoikeudellisista palveluista. Seuraavassa on esitelty perheoikeudellisia palveluita.

Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen

Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai muut henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu. Jos huoltajat eivät asu yhdessä, on ratkaistava, kumman luona lapsi asuu ja miten lapsen oikeus tavata vanhempaansa toteutetaan.
Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on vahvistanut lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät sopimuspohjat.
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimus

Lapsen elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen ja vanhemmilla on velvollisuus huolehtia siitä kykyjensä mukaan. Vanhemmalle voidaan vahvistaa velvollisuus suorittaa elatusapua, mikäli lapsi ei pysyvästi asu hänen luonaan tai jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta. 
Lapsen elatus

Hyvinvointialueen selvitys tuomioistuimelle

Jos vanhemmat eivät kykene sopimaan lapsen huollosta, tapaamisesta tai asumisesta keskenään tai lapsenvalvojan luona, haetaan ratkaisua tuomioistuimesta. Asian selvittämiseksi tuomioistuin pyytää tarvittaessa hyvinvointialueelta selvityksen lapsen ja perheen tilanteesta. 
Hyvinvointialueen selvitys tuomioistuimelle

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelun tarkoituksena on antaa apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta tai perheille, joissa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.
Perheasioiden sovittelu

Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvottu vaihto

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa harkitaan pääasiassa silloin, kun tapaamisten toteuttamiseen liittyy lapsen henkiseen tai fyysiseen turvallisuuteen liittyvää huolta tai uhkia. Tarkoituksena on, että lapsen oikeus tavata vanhempiaan toteutuu lapsen edun mukaisella tavalla. Kyseeseen voivat tulla joko valvottu vaihto, tuettu tapaaminen tai valvottu tapaaminen.
Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvottu vaihto

Vanhemmuuden selvittäminen

Lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen. Kun lapsi on syntynyt synnyttäneen äidin ja tämän aviomiehen avioliiton aikana, aviomies on lapsen isä avioliiton perusteella. Muissa tilanteissa toinen vanhemmuus on tunnustettava ja vahvistettava erikseen. Isyys tai toinen äitiys voidaan vahvistaa tunnustamisen perusteella Digi- ja väestötietovirastossa (DVV). Tarvittaessa vanhemmuus voidaan vahvistaa kanneteitse tuomioistuimessa. 
Vanhemmuuden selvittäminen

Adoptio

Adoptioneuvonnan ja kansainvälisen adoptiopalvelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa (Valvira) toimiva adoptiolautakunta myöntää adoptioon tarvittavan luvan.

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelma on saatavilla suomen ja ruotsin lisäksi myös englanniksi.
Vanhemmuussuunnitelma