Osa 15: Pakolaiset poliisin asiakkaina ja pakolaisten mielenterveyden tuki kasvatuksen ja opetuksen piirissä

Osassa 15 kuvataan esimerkkien kautta sitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolisissa palveluissa voidaan edistää pakolaistaustaisten asiakkaiden psyykkistä hyvinvointia. Ensin vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi kuvaa pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamista poliisin työssä. Tämän jälkeen kasvatustieteen kandidaatti Rekar Abdulhamed kertoo pakolaisten mielenterveyden edistämisestä kasvatuksen ja opetuksen piirissä. Mitä poliisin tulee huomioida työskennellessään pakolaisasiakkaan kanssa? Miten poliisi voi tukea pakolaisen kokemaa turvallisuutta? Miten opettaja voi edistää oppilaan mielenterveyttä ja kokemusta turvallisesta ilmapiiristä? Miten tukea lasta, joka elää kahden kulttuurin välissä?

YHTEISTYÖSSÄ

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) logo

Kuvahaun tulos haulle työ ja elinkeinoministeriö