Tehtäväpaketti

Opintokokonaisuuden (1op/3op/5op) tavoite: Opiskelija tuntee pakolaisuuteen liittyvää ilmiökenttää ja osaa työssään soveltaa oppimaansa sekä edistää pakolaistaustaisten asiakkaiden mielenterveyttä, hyvinvointia ja kotoutumista.

Lataa opintokokonaisuuden tehtäväpaketti tästä (pdf 268 kt)

Ohjeet oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen

Oppimispäiväkirjan yhteispituus on noin 15 sivua (fontti Times New Roman, fonttikoko 12, riviväli 1,5). Oppimispäiväkirjassa voit pohtia kuulemaasi (ja lukemaasi) esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Mitä oivalluksia huomasin kokevani ja mitä uutta opin? Mikä tuntui tärkeältä? Mikä herätti minussa ristiriitaisia ajatuksia tai mitä en ymmärtänyt? Miten kuulemani (ja lukemani) tieto suhteutui jo aikaisemmin osaamaani tai omiin kokemuksiini? Mistä olisin halunnut kuulla lisää? Mikä tuntui keskeiseltä omaa alaani ajatellen? Miten minä voisin omassa työssäni tai toiminnassani edistää pakolaistaustaisten hyvinvointia?

1op:n opintokokonaisuus:

Katso PALOMA-koulutuksen lyhytdokumenttielokuva Uusi kotimaa sekä videoista osat 1-15. Kirjoita lyhytdokumenttielokuvan sekä jokaisen katsomasi videon jälkeen niistä syntyneitä ajatuksiasi ja pohdintojasi oppimispäiväkirjaan (ohje yllä).

3op:n opintokokonaisuus:

Tee seuraavat 16 tehtävää alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jokainen näistä tehtävistä sisältää yhden noin 20min mittaisen videon katsomisen, määritellyn kirjallisuuden lukemisen (paitsi tehtävä 1) ja osuuden kirjoittamisen oppimispäiväkirjaan (ohje yllä).

Tehtävät:

 1. a) Katso PALOMA-koulutuksen lyhytdokumenttielokuva Uusi kotimaa.
  b) Aloita 16-osainen oppimispäiväkirja kirjoittamalla lyhytdokumenttielokuvan katsomisen myötä syntyneistä ajatuksistasi ja pohdinnoistasi.
 2. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 1: Pakolaisuus, mielenterveys ja kotoutuminen.
  b) Lue PALOMA-käsikirjasta luvut 2.1 Pakolaisuus ja sen kuorma mielenterveydelle (s. 49–), 2.2 Turvapaikanhakuvaihe (s. 52–) ja 2.3 Kotoutumisvaihe (s. 57–). Castaneda, A.E. ym. (2018). Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa. PALOMA-käsikirja. Ohjaus 5/2018. THL:n julkaisuja. 
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 3. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 2: Suomen monimuotoinen väestö.
  b) Lue seuraava artikkeli: Castaneda, A.E. ym. (2017). Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön terveyden edistämiseen liittyy erityiskysymyksiä. Duodecim, 133, 993–1001 (pdf 190kt)
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 4. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 3: Työmuodon ulottuvuudet pakolaistyössä.
  b) Lue PALOMA-käsikirjasta luvut 2.9 Syrjintä ja epäoikeudenmukainen kohtelu (s. 74–), 4.1 Mielenterveyttä edistävä ja asiakkaan voimavaroja vahvistava työote (s. 106–), 4.2 Kulttuurinen kompetenssi, kulttuurisensitiivisyys ja syrjimättömyys (s. 113–) ja 4.3 Joustava, kokonaisvaltainen ja moniammatillinen työote ja yhteistyö (s. 117–).
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 5. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 4: Tulkkivälitteinen työskentely.
  b) Lue PALOMA-käsikirjasta luku 4.5 Tulkkiavusteinen työskentely (s. 129–) sekä seuraava artikkeli: Salo, J. (2007). Asioimistulkkauksella yhdenvertaisuutta. Duodecim, 123, 493–4 (pdf 67kt)
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 6. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 5: Mielenterveyden voimavara- ja riskitekijöistä.
  b) Lue PALOMA-käsikirjasta luvut 2.4 Uskonnollisuus (s. 59–), 2.5 Yhteisöllisyys, perhesuhteet ja sosiaaliset verkostot (s. 62–), 2.6 Suhtautuminen terveyteen ja terveyspalveluihin sekä palvelujen saatavuus (s. 65–), 2.7 Suhtautuminen mielenterveyteen ja siihen liittyvä stigma (s. 69–), 2.8 Kielitaidon merkitys (s. 71–) ja 2.10 Osallisuus ja toimijuus (s. 78–).
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 7. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 6: Mielenterveysongelmien tunnistaminen ja kulttuurinen haastattelu.
  b) Lue PALOMA-käsikirjasta luku 4.6 Mielenterveysongelmien tunnistaminen, arviointi ja diagnosointi (s. 133–) ja tutustu Kulttuurisen haastattelun menetelmään Suomen Psykiatriayhdistyksen nettisivustolla.
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 8. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 7: Empatia ja myötätuntouupumus.
  b) Lue PALOMA-käsikirjasta luvut 4.7 Myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen (s. 142–) ja 5.1 Työntekijöiden työnohjaus (s. 147–).
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 9. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 8: Kidutuksen, ihmiskaupan ja väkivallan uhrit.
  b) Lue PALOMA-käsikirjasta luvut 9.1 Kidutuksen uhrit (s. 356–), 9.2 Ihmiskaupan uhrit (s. 362–) ja lähisuhdeväkivallan uhrit (s. 369–) sekä seuraava artikkeli: Ruuskanen, H. (2007). Kidutetun kipu. Duodecim, 123, 486–92 (pdf 104kt)
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 10. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 9: Seksuaaliväkivalta ja muita riskikäyttäytymisen muotoja.
  b) Lue PALOMA-käsikirjasta luvut 3.1 Päihteiden käyttö (s. 82–), 3.2 Itsetuhoinen käyttäytyminen (s. 86–), 3.3 Seksuaaliväkivalta (s. 90–), 3.4 Radikalisoituminen ja ekstremismi (s. 94–) ja 3.5 ”Kunniaan” liittyvä väkivalta (s. 101–).
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 11. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 10: Paperittomat ja moninkertaiset vähemmistöt.
  b) Lue PALOMA-käsikirjasta luvut 9.8 Paperittomat henkilöt (s. 397–), 9.5 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (s. 384–), 9.6 Vammaiset (s. 387–) ja 9.7 Vangit (s. 393–).
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 12. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 11: Lasten, nuorten ja perheiden näkökulma.
  b) Lue PALOMA-käsikirjasta luku 9.4 Alaikäisinä turvapaikanhakijoina ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret (s. 375–) sekä seuraava artikkeli: Kuusisto, A.-K., & Korjonen-Kuusipuro, K. (2018). Yksin tulleet nuoret hallinnan kohteena: suomalainen yhteiskunta näköalattomuuden vai toivon rakentajana? Janus Sosiaalipolitiikan Ja Sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 26, 370–8
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 13. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 12: Perusterveydenhuolto on kaikille.
  b) Lue seuraavat artikkelit: Oroza, V. Maahanmuuttaja yleislääkärin vastaanotolla. Duodecim, Duodecim 2007;123:441–7 (pdf 102kt) ja Mölsä, M. & Tiilikainen, M. (2017). Potilaana somali. Auttaako kulttuurinen tieto lääkärin työssä? Duodecim, 123, 451–457 (pdf 104kt).  
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 14. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 13: Erikoissairaanhoidon näkökulma.
  b) Lue seuraava artikkeli: Halla, T. Psyykkisesti sairas maahanmuuttaja. Duodecim 2007;123:469–75 (pdf 101kt) 
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 15. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 14: Sosiaalipalvelujen näkökulma pakolaistyössä.
  b) Lue PALOMA-käsikirjasta luku 4.4 Palveluohjaus (s. 124–).
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.
 16. a) Katso PALOMA-koulutuksen videoista osa 15: Pakolaiset poliisin asiakkaina ja pakolaisten mielenterveyden tuki kasvatuksen ja opetuksen piirissä.
  b) Valitse ja lue PALOMA-käsikirjan luvuista 6 (6.1–6.4), 7 (7.1–7.9) ja 8 (8.1–8.13) kaksi sellaista lukua, jotka arvioit keskeisiksi omaa alaasi tai tulevaisuuttasi ajatellen.
  c) Jatka oppimispäiväkirjaa pohdinnallasi katsomastasi videosta sekä lukemastasi materiaalista.

5op:n opintokokonaisuus:

Tee 3op:n opintokokonaisuuden tehtävät. Tämän lisäksi valitse alla olevasta kirjalistasta yksi sellainen teos, jonka ajattelet olevan sinulle erityisen hyödyllinen omaa alaasi tai tulevaisuuttasi ajatellen. Lue kirja ja kirjoita sen pohjalta noin 8–10 sivun mittainen pohdiskeleva kirjoitus keskeisistä ajatuksistasi lukemaasi liittyen. Voit hyödyntää oppimispäiväkirjan apukysymyksiä pohdintasi tukena.

Kirjalista:

Abdelhamid, P., Juntunen, A. & Koskinen, L. (2009). Monikulttuurinen hoitotyö. Helsinki: WSOYpro.

Alitolppa-Niitamo, A., Söderling, I. & Fågel, S. (toim.) (2005). Olemme muuttaneet. Näkökulmia maahanmuuttoon, perheiden kotoutumiseen ja ammatillisen työn käytäntöihin. Helsinki: Väestöliitto.

Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A. (2010). Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Haavikko, A. & Bremer, L. (2018). Ulkoisesti erilaisia, sisäisesti samanlaisia: Opas mielenterveystyöhön yli kulttuurirajojen. Helsinki: SMS-Tuotanto Oy.

Heikkilä, E. (toim.) (2014). Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen. Siirtolaisuusinstituutti.

Halme, K. & Vataja, A. (2011). Monikulttuurinen varhaiskasvatus ja esiopetus. Helsinki: SanomaPro.

Hurmerinta, J. & Mikkonen, A. (toim.) (2017). Turvapaikanhakijaperhe – Kohtaamisen ja tuen käsikirja. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisuja. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto.

Karimi, R. (2015). Rozanan vanhemmille – Kunniallinen ratkaisu perheiden ristiriitoihin. Intokustannus.

Kerkkänen, H. & Säävälä, M. (2015). Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut. Systemaattinen tutkimuskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Konserni 40.

Lyytinen, E. (2019). Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Siirtolaisuusinstituutti.
Martikainen, T. & Haikkola, L. (toim.) (2010). Maahanmuutto ja sukupolvet. Tietolipas, 233. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura.

Martikainen, T., Saukkonen, P. & Säävälä, M. (toim.) (2013). Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Tallinna: Gaudeamus.

Martikainen, T. & Tiilikainen, M. (toim.) (2013). Islam, hallinta ja turvallisuus. Eetos-julkaisuja, 12. Turku: Eetos.

Nissinen, L. (2007). Auttamisen rajoilla. Myötätuntouupumisen synty ja ehkäisy. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Nissinen, L. (2012). Rajansa kaikella. Miten estää myötätuntouupuminen. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Paavola, H. & Talib, M.-T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Pakaslahti, A. & Huttunen, M. (toim.) (2010). Kulttuurit ja lääketiede. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Saukkonen, P. (2013). Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Tallinna: Gaudeamus.

Schubert, C. (2007). Monikulttuurisuus mielenterveystyössä. Helsinki: Edita.
Zonzi, A. & Söderblom, N. (2018). Pakolaisuus – Merkitykset ihmiselle ja yhteisölle. Therapeia-säätiö.

MISSÄ VOIN SUORITTAA KOULUTUKSEN?

PALOMA-koulutuksen tehtäväpaketti on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön. Kysy koulutuksen suorittamisen mahdollisuudesta oman oppilaitoksesi opintoneuvojilta. Huomaathan, ettei THL tarjoa koulutuksen suoritusmahdollisuutta.

Jos olet oppilaitoksen edustaja, ota yhteyttä: [email protected]

Jos olet suorittanut PALOMA-koulutuksen ja haluat antaa palautetta kokemuksistasi, voit käydä täyttämässä palautelomakkeen. Kyselyyn vastaamiseen menee noin viisi minuuttia.
PALOMA-koulutuksen palautelomake

YHTEISTYÖSSÄ

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) logo

Kuvahaun tulos haulle työ ja elinkeinoministeriö