Hyvinvointi ja terveys

Ikääntynyt valkoinen mies istuu rollaattorin päällä ja nuorempi poc-nainen työasussa istuu kyykyssä maassa, molemmat katsovat kuvan ulkopuolelle hymyillen.

Sukupuolten välillä on eroja hyvinvoinnissa, terveydessä, sairastavuudessa ja kuolleisuudessa. Myös osallisuus ja syrjäytyminen ovat sukupuolistuneita ilmiöitä. 

Tasa-arvon edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä edellyttää lisäksi tietoa palvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta ja vaikuttavuudesta. Monien julkisten palvelujen, kuten sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelujen käytössä on sukupuolen mukaisia eroja.

Tässä osiossa:

Lisää sukupuolen ja muiden taustatekijöiden mukaan eriteltyä tietoa terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista on saatavilla monista THL:n tutkimuslähteistä: