Sukupuolten hyvinvointi- ja terveyserot

Miesten odotettavissa oleva elinikä on matalampi kuin naisilla ja työikäisinä kuolleista huomattava osa on miehiä. Myös sairastavuudessa, elintavoissa ja monissa muissa hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueissa on sukupuolen mukaisia eroja.

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista ei ole tarjolla kattavaa tutkimustietoa. Tutkimuksen mukaan transnuoret ovat tyytymättömämpiä terveyteensä kuin cisnuoret. Transnuorilla on myös enemmän masennus- ja ahdistusoireita.