Terveydenhuollon tietokomponentit

Tietokomponentit ovat osa potilaskertomuksen rakenteista tietoa. Tietokomponentit ovat semanttisia tietokokonaisuuksia, joita käytetään tietosisältöjen suunnittelussa. 

Tietokomponenttien mallintamisen tavoitteena on

 • varmistaa, että samantyyppiset tiedot tallennetaan merkintöihin tai asiakirjoihin yhtenäisellä sisällöllä ja rakenteella
 • uudelleenkäytettävyys: tietokomponentin tietosisältö ja rakenne määritellään kerran, minkä jälkeen sitä hyödynnetään useassa eri merkintä- tai asiakirjarakenteessa

Taulukko 1:

 • Käyttöohje
 • Teknisten rakenteiden määrittelyt
 • Tietokomponenttien käyttämät luokitukset
 • Tietokomponenttien kehitystyö ja tietotyyppien vastaavuudet

Taulukko 1 (xlsx, 52 kt)

Taulukko 2: 

 • Tietokomponentit metatietoineen

Taulukko 2 (xslx, 84 kt)

Tietokomponentit

Toistaiseksi tietokomponentit julkaistaan tällä sivulla luonnosversioina taulukkomuodossa. Myöhemmin ne tullaan julkaisemaan erillisellä julkaisualustalla.

Liikuntatottumukset

Tietokomponentteja käytetään, kun on tarve seurata asiakkaan tai potilaan liikunta-aktiivisuutta tai lajikohtaisia liikuntatietoja. 

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat tietokomponentit: 

 • Liikuntatottumukset 
 • Liikunta liikuntamuodoittain

Ravitsemustottumukset

Tietokomponentteja käytetään, kun on tarve seurata asiakkaan tai potilaan ruokailutottumuksia, ruokailutapoja ruoka-ainekohtaisesti tai ravintolisien ja luontaistuotteiden käyttöä. 

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat tietokomponentit:

 • Ravitsemustottumukset
 • Ruoka-aineiden käyttö
 • Ravintolisien ja lisäravinteiden käyttö

Uni- ja lepotottumukset

Tietokomponenttia käytetään, kun on tarve seurata asiakkaan tai potilaan uni- ja lepotottumuksia. 
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat tietokomponentit:

 • Uni- ja lepotottumukset

Tupakointitottumukset

Tietokomponentteja käytetään, kun on tarve seurata asiakkaan tai potilaan tupakointitottumuksia, muiden tupakkatuotteiden käyttöä ja altistumista tupakan savulle tai arvioida tupakkatuoteriippuvuutta. 

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat tietokomponentit:

 • Tupakkatuotteiden käyttö
 • Tupakkatuotekohtainen käyttö
 • Passiivinen tupakointi

Päihteiden käyttö

Tietokomponentteja käytetään, kun on tarve seurata asiakkaan tai potilaan päihteiden käyttöä, erityisesti silloin, kun päihteiden käyttö on ongelma tai tulossa ongelmaksi. 

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat tietokomponentit: 

 • Päihteiden käyttö
 • Päihdekohtainen käyttö

Yleiset tietokomponentit

Tässä kokonaisuudessa on muiden tietokomponenttien kanssa yhteisesti käytettäviä tietokomponentteja. 

Neuvonta ja ohjaus -tietokomponenttia käytetään eri aihealueilta suunniteltujen tai annettujen neuvonnan ja ohjauksen kirjauksissa. 

Riippuvuuden arviointi -tietokomponenttia käytetään eri aineiden tai toimintojen aiheuttaman riippuvuuden arvioinnin tietojen kirjaamiseen tilanteissa, jolloin arvioinnilla on merkitystä asiakkaan tai potilaan asioiden tai terveyden hoitamiselle. 

Testiyhteenveto-tietokomponenttia käytetään, kun on tarve kirjata tai koota yhteenveto ja arvio tai tulkinta yksityiskohtaisesta testistä kirjaamatta koko testin tietosisältöä. 

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat komponentit: 

 • Neuvonta ja ohjaus
 • Riippuvuuden arvionti
 • Testiyhteenveto

Tekniset tietokomponentit

Tässä kokonaisuudessa on numeroihin liittyvät ns. tekniset tietokomponentit. Tietokomponenteilla voidaan kuvata kahden luvun välille jäävää väliä esim. aikaa: 12.00–14.00. 

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat tietokomponentit: 

 • Aikaväli
 • Lukuväli
 • Määrän väli

Käyttöohje

Tietokomponentit voi ladata Excel-muodossa. 

Jokaisella tietokomponentilla on oma Metatiedot-välilehti. Siinä kerrotaan muun muassa tietokomponentin tunniste, nimi ja versio. 

Lisäksi kuvataan yleisluontoisesti tietokomponentin sisältö ja kerrotaan, missä yhteydessä sitä käytetään. 

Seuraavalla välilehdellä on esitetty tietokomponentin sisältö ja rakenne yksityiskohtaisesti. Yläosassa näkyvät tietokomponentin nimi ja tunniste. 

Rivitietona näytetään tietokomponentin tietokentät ja saraketiedoissa tietokenttien ominaisuudet.

Teknisten rakenteiden määritykset

Tietokomponenteille on määritelty omat rakenteet ja kuvattavat ominaisuudet, kuten tietoelementeillekin. Lisäksi tietokomponenttien tietoelementeille on määritelty käytettävät tietotyypit.

 • Teknisten rakenteiden määritykset

Tietokomponenttien käyttämät luokitukset

Tietokomponenteissa hyödynnetään useita eri luokituksia. Osa luokituksista on jo valmiina, mutta osa edellyttää päivitystä. Jotkut luokituksista ovat uusia, mutta ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Käytettävistä luokituksista on tehty alustava suunnitelma.  

 • Luokituslista

Tietokomponenttien kehitystyö

Terveydenhuollon tietokomponenttityö tulee jatkumaan ja uusia tietokomponentteja tullaan luomaan lisää tarpeiden mukaan. Kehityssuunnitelma tarkentuu vaiheittain työn edetessä.

Terveydenhuollon uudet tietokomponentit ja asiakirjarakenteet julkaistaan Termeta-palvelussa.

Lisätietoja

Heikki Virkkunen
etunimi.sukunimi(at)thl.fi