Määrittelyt terveydenhuollolle

 

HUOM!

Kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevia määrittelyitä on julkaistu kanta.fi-sivuston järjestelmätoimittajille suunnatuilla sivuilla.

2023

Hoitoonpääsytietojen ratkaisukuvaus v 1.0

Apteekkisopimuksen ratkaisukuvaus v 1.0

2020

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille versio 1.3

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määrittelyt (sähköinen julkaisu)

Terveydenhuollon tietokomponentit

2019

Lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset: Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto - Toiminnallinen määrittely versio 1.4

Alaikäisen tietojen luovuttaminen huoltajille terveydenhuollossa versio 1.4 

2018

Optometrian tietorakenteet - Toiminnallinen määrittely
Härkönen, Mikko; Räty, Tarja
THL Ohjaus 6/2017, päivitetty 11.4.2018

2017

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille versio 1.2
Korhonen Matti; Räty, Tarja

Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnalliset vaatimukset   versio 1.2
Korhonen, Matti

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016 : Versio 2017 Turunen, Seppo
THL Ohjaus 7/2017

2016

Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus - Tietosisältö sekä toiminnallinen ja vaatimusmäärittely
Ilkka, Lasse
THL Ohjaus 8/2016

Biopankkisuostumusten hallinta Kanta-palvelujen avulla - Toiminnallinen määrittely
Kääriä, Kimmo; Soini, Sirpa; Kouki, Suvi; Suhonen, Jari
THL Ohjaus 1/2016

Potilastiedon suostumustenhallinta ja yhteisen potilastietorekisterin liittyminen Kantaan, versio 2016. Riikka Vuokko, Anna Kärkkäinen ja Jari Suhonen. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Ohjaus 6/2016. Helsinki

2015

Lääkemerkinnän tekeminen ja tietosisältö 2016 - Toiminnallinen määrittely, versio 2015
Mäkelä-Bengs, Päivi; Virkkunen, Heikki; Vuokko, Riikka. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 1/2015.

Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto - Kvarkki - Toiminnallinen määrittely
Valtakunnallisen kuva-aineistojen arkistoinnin edellyttämät toiminnalliset vaatimukset on määritelty. Määrittelyiden pohjalta terveydenhuollon toimijat ja kuvantamisjärjestelmien toimittajat voivat rakentaa Kanta-arkiston kanssa yhteentoimivan järjestelmän.

2014

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016.
Aalto, Satu Annika; Virkkunen, Heikki. (2014) Ohjaus 13/2014. Helsinki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lääkemerkinnän tekeminen ja tietosisältö 2016 - Toiminnallinen määrittely. Ohjaus 5/2014. Mäkelä-Bengs, Päivi ym.  (2014) Helsinki:Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

  • Määrittely kuvaa Koodistopalvelussa julkaistavan THL – Tietosisältö/Lääkemerkintä -koodistojulkaisun periaatteita ja käyttöä. Tämä julkaisu on tarkoitettu ohjeeksi lääkemerkinnän toteutukseen ja käyttöönottoon. Rakenteinen lääkemerkintä otetaan käyttöön valtakunnallisissa Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016.
     
  • Lääkemerkinnän julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti potilastietojärjestelmätoimittajille sekä sairaanhoitopiirien ja terveydenhuollon organisaatioiden tietohallintoasiantuntijoille. Julkaisussa on ensimmäistä kertaa määritelty valtakunnan tasolla lääkitykseen liittyviä käsitteitä myös tietohallinnon näkökulmasta.

2012

Vuokko, Riikka ym. (2012) Rakenteinen potilaskertomus 2010 -hankkeen tuottamia määrityksiä. Raportti 32/2012. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.