Toimintakyky-uutiskirje 1-2024

Kuvituskuva

TOIMIA-verkoston vuoden 2023 toimintakertomus julkaistu

THL:n koordinoiman Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston (TOIMIA) toiminta oli myös vuonna 2023 aktiivista ja tuloksellista. Juuri julkaistu toimintakertomus kokoaa yhteen viime vuoden kohokohdat niin TOIMIA:n toimituksen kuin -verkoston asiantuntijaryhmienkin osalta.  

Lue lisää:
TOIMIA-verkoston vuoden 2023 toimintakertomus (THL)

TOIMIAn logo

TOIMIA:n uusi logo

Ilmianna mittari Toimintakykymittarit-luokitukseen!

THL kerää sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä olevia toimintakykymittareita kansalliseen THL -Toimintakykymittarit -luokitukseen.

Ilmoittamalla mittarin luokitukseen edistät mitatun toimintakykytiedon luotettavampaa kirjaamista. Kun mittari löytyy luokituksesta, sen tunnistaminen ja käyttöönotto rakenteisessa kirjaamisessa onnistuu vaivattomammin. 

Jos käytössäsi olevaa toimintakykymittaria ei vielä löydy THL:n Toimintakykymittarit-luokituksesta (Kansallinen koodistopalvelin), ilmoitathan siitä THL:lle Webropol-lomakkeella.

Tutustu lisätietoihin ja Webropol-lomakkeeseen (THL)

Toimintakyvyn ja palvelutarpeen RAI-arvioinnit iäkkäiden palveluissa on tärkeää tehdä kokonaisarviointina

Iäkkäiden palveluja tuottavien organisaatioiden ja hyvinvointialueiden on huolehdittava, että RAI-arvioinnit tehdään kokonaisarviointeina vanhuspalvelulain edellytyksen mukaisesti. Kokonaisarvioinnissa vastataan RAI-välineen kaikkiin kysymyksiin ja varmistetaan asiakkaiden oikeus yhdenmukaiseen toimintakyvyn ja palvelutarpeiden arviointiin.

Kansallisesti yhtenäinen RAI-välineistön käyttö tuottaa monipuolista arviointitietoa asiakastyöhön ja kansallista vertailutietoa johtamiseen ja päätöksentekoon. THL ylläpitää vanhuspalvelulain toteutusta tukevia ja kokonaisarviointiin tarkoitettuja RAI-välineitä sekä tuottaa niillä tehtyjen arviointien tuloksista vertailutietoa palveluntuottajien ja -järjestäjien työvälineeksi.

Osittaisarvioinnilla ei voi korvata palvelutarpeen arviointiin tai säännölliseen palveluun tarkoitettuja kokonaisarviointeja. Osittaisarviointien tiedoista ei myöskään voida muodostaa kansallista ja kattavaa vertailutietoa THL:n RAI-tietovarantoon.

Lisätiedot: 
Palvelutuottajan on huolehdittava, että RAI-arvioinnit tehdään kokonaisarviointina - THL auttaa RAI-välineen valinnassa ja käytössä (THL)  

THL:n tilastoraportti kuvaa monipuolisesti iäkkäiden toimintakykyä ja palvelutarpeita säännöllisissä palveluissa

Tammikuussa julkaistussa tilastoraportissa luodaan katsaus vuoteen 2022, jolloin nykyiset hyvinvointialueet olivat aloittamassa toimintaansa.

Suurella osalla iäkkäistä säännöllisten palvelujen asiakkaista oli muistisairaus tai muistisairauteen liittyviä oireita sekä toimintakyvyn vajeita vuonna 2022. Noin joka toisella oli asiakkaan tai hoitajan arvion mukaan mahdollisuus kuntoutumiseen, mutta kuntoutus- ja erityistyöntekijän apua sai silti kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa vain murto-osa.

Tulevina vuosina voidaan seurata asiakasrakenteen ja asiakkaiden saamien palvelujen laadun kehityssuuntia, kun RAI-arviointitietoa kertyy kansallisella tasolla kaikista iäkkäistä säännöllisten palvelujen asiakkaista. 

Lisätiedot:

Kela ja THL julkaisivat Kansallisen terveysindeksin kuntatiedot

Kansallisen terveysindeksin tietokokonaisuus sisältää sairastavuuden lisäksi tietoa työkyvyttömyydestä. Kuntien väliset erot, ja samalla myös hyvinvointialueiden sisäiset erot, työkyvyttömyyden ja eri sairauksien aiheuttamassa kuormituksessa ovat merkittäviä.

Kansallisen terveysindeksin tietokokonaisuus päivittyy jatkossa vuosittain, uudemmat tiedot tullaan julkaisemaan jo keväällä 2024. 

Lisätiedot:

Invalidiliiton osallisuusbarometri selvitti osallisuuden kokemuksen yhteyksiä hyvinvointiin, terveyteen sekä toiminta- ja työkykyyn

Ensimmäistä kertaa toteutetun kyselyn tavoitteena oli saada tietoa vammaisten henkilöiden osallisuudesta ja hyödyntää tätä tietoa vammaisten henkilöiden osallisuuden edistämiseksi. Vastaajia oli kaikilta hyvinvointialueilta Manner-Suomessa. 

Tutustu Osallisuusbarometrin keskeisiin löydöksiin (Invalidiliitto) 

Tulevia tapahtumia

RAI käyttöön! -tilaisuus: Miksi teemme RAI-arvioinnin? -webinaari

21.3.24 klo 13-15

Tilaisuuden puheenvuoroissa pureudutaan siihen, miksi RAI-arviointeja tehdään ja mitä lisäarvoa ne tuovat sote-ammattilaisten ja lähiesihenkilöiden työhön. Tarjolla on tietoa ja kokemuksia RAI-arviointitoiminnasta ja moniammatillisuudesta.

Kohderyhmä: RAI-arviointeja tekevät sote-ammattilaiset ja lähiesihenkilöt iäkkäiden palveluissa. Tervetulleita ovat sekä vasta-alkajat että kokeneet RAI-välineistön käyttäjät. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä 

TerveSos 2024 sosiaali- ja terveysalan koulutustapahtuma Kuopiossa

7.-8.5.24 

THL:n perinteisen sidosryhmätapahtuman ohjelmassa mm. vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa, integraatio hyvinvointialueiden strategioissa ja tarveperusteisen rahoituksen kannustimet.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä    

RAI käyttöön! -tilaisuus: Muistisairaan kohtaaminen RAI-arvioinnissa -webinaari 

14.5.24 klo 13-15

Tilaisuudessa jaetaan tietoa ja kokemuksia siitä, mitä muistisairaan RAI-arvioinnissa on hyvä huomioida ja millaisin keinoin ammattilainen voi edistää muistisairaan asiakkaan osallisuutta. 

Kohderyhmä: RAI-arviointeja tekevät sote-ammattilaiset ja lähiesihenkilöt iäkkäiden palveluissa. Tervetulleita ovat sekä vasta-alkajat että kokeneet RAI-välineistön käyttäjät. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä 

THL Laaturekisterien yhteinen vertaiskehittämispäivä Oulussa

22.5.24 klo 9-15.45

Tilaisuudessa esitellään THL:n Laaturekisterien perusterveydenhuoltoa koskevia tuloksia, tunnistetaan hoidon kehittämisen tarpeita ja keinoja sekä kuullaan käytännön esimerkkejä laaturekisteritiedon hyödyntämisestä. 

Kohderyhmä: Kliinistä työtä tekevät sote-ammattilaiset, terveydenhuollon johtajat ja esihenkilöt, hyvinvointialueiden päättäjät ja kehittäjät, Käypä hoito -suositusten, Hotus-hoitosuositusten, erikoisala-, hoitaja- ja potilasyhdistysten ja muiden sidosryhmien edustajat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä

Julkaisut

  • Anttila, M., Koivisto, J., Luoma, ML. et al. How to adopt technologies in home care: a mixed methods study on user experiences and change of home care in Finland. BMC Health Serv Res. 2023; 23 (1342). https://doi.org/10.1186/s12913-023-10368-z
  • Kuha, S., Vähäkangas, P., & Kanste, O. Implementation leadership of the Resident Assessment Instrument in healthcare services for older people: An interview study of specialists. Journal of Advanced Nursing. 2023; 00: 1–13. https://doi.org/10.1111/jan.15974
  • Suomalainen Tiedeakatemia. Terve, vanhuus! Kohti hyvää pitkäikäisten yhteiskuntaa? Suomalaisen Tiedeakatemian keskustelupaperi. 2023. Saatavillahttps://acadsci.fi/wp-content/uploads/2023/10/terve_vanhuus.pdf (Pdf 381 kt)
  • Tallqvist, S., Eskola, K,,Täckman, A., et al. Facilitators and barriers in the rehabilitation process described by persons with spinal cord injury: a deductive-inductive analysis from the Finnish spinal cord injury studys. AnnAls of Medicine. 2023; 55 (2). https://doi.org/10.1080/07853890.2024.2303398 
  • Ylönen, M., Stolt, M., Kohanová, D. & Suhonen,R. Older individuals' perspectives on the prerequisites for living at home: A mixed-methods systematic review. International Journal of Older People Nursing. 2024; 19, e12603. https://doi.org/10.1111/opn.12603

Toimintakyky-uutiskirjeen tilaaminen tai tilauksen peruuttaminen

Haluatko tilata Toimintakyky-uutiskirjeen? Voit tilata sen täältä.

Etkö halua enää tilata uutiskirjettä? Voit poistua tilaajalistalta täältä.