Toimintakykymittarit-luokitus

Ilmoita mittari THL-Toimintakykymittarit -luokitukseen

Oletko sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen ja käytätkö työssäsi toimintakykymittareita? Kirjaatko mittarista saatuja tuloksia asiakas- tai potilaskertomukseen? 

Tiesitkö, että toimintakykytiedon rakenteisessa kirjaamisessa käytetään uutta THL-toimintakykymittarit -luokitusta? Sen avulla voidaan tunnistaa luotettavasti mittari, jonka tuloksia kirjataan. Luokituksessa on jo TOIMIA-tietokannan mittarit. Jos omassa työssäsi käytettyä toimintakyvyn mittaria ei vielä löydy THL-toimintakykymittarit -luokituksesta, ilmoita se luokitukseen tämän sivun alareunaan linkatulla Webropol- lomakkeella.

Voit tarkistaa THL-toimintakykymittarit -luokituksessa jo olevat mittarit alla olevasta linkistä (käytä esimerkiksi tarkennettua hakua):
THL - Toimintakykymittarit (Kansallinen koodistopalvelin)

THL kerää Webropol-lomakkeella sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä olevia toimintakykymittareita kansalliseen THL-toimintakykymittarit -luokitukseen. Mittarin tiedot otetaan käsiteltäväksi TOIMIA:n toimituksessa ja lisätään THL-toimintakykymittarit -luokitukseen, mikäli tiedot ovat riittäviä. Sinuun voidaan olla yhteydessä, mikäli tarkentavia tietoja tarvitaan.

THL- toimintakykymittarit -luokituksen päivitykset ilmoitetaan Koodistopalvelutiedotteessa. Voit liittyä tiedotteiden sähköpostijakelulistalle täältä:
Ajankohtaista (Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla -aihesivut)

Mitä hyötyä on mittareiden ilmoittamisesta THL-Toimintakykymittarit -luokitukseen?

THL-toimintakykymittarit -luokituksen avulla tunnistetaan ja yksilöidään olemassa olevat toimintakykymittarit sekä niistä saatavat mahdolliset osatulokset. 

THL-toimintakykymittarit -luokitusta hyödynnetään Merkintä toimintakyvystä – ja Toimintakykyarvio -tietorakenteissa, jotka mahdollistavat toimintakykytiedon rakenteisen kirjaamisen asiakas- ja potilastietojärjestelmissä. 
Toimintakykytiedon kirjaaminen (Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla -aihesivut)

Ilmoittamalla mittarin THL-toimintakykymittarit -luokitukseen edistät mitatun toimintakykytiedon luotettavampaa kirjaamista. Kun mittari löytyy THL-toimintakykymittarit-luokituksesta, sen tunnistaminen ja käyttöönotto rakenteisessa kirjaamisessa onnistuu vaivattomammin. Luokituksen avulla pystytään tunnistamaan mittarit ja yhdistämään eri ajankohtina mitatut tulokset toisiinsa. 

Lisätietoa THL-toimintakykymittarit-luokituksen käytöstä kirjaamisessa löydät Toimintakykytiedon rakenteisen kirjaamisen oppaasta:
Kirjaamisopas: Toimintakyky (Yhteistyötilat)

Näin ilmoitat mittarin THL-Toimintakykymittarit -luokitukseen

Lomakkeen täyttäminen on nopeaa, kun kokoat seuraavat tiedot ennen lomakkeen täyttämistä: 

  • mittarin nimi ja lyhenne suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi, sekä nimien mahdolliset synonyymit 
  • tiedot mittarin eri versioista 
  • tiedot mittarin mittaamista toimintakyvyn ulottuvuuksista tai mahdollisista osa-alueista (esim. masentuneisuus, yläraajan toiminta tai sosiaaliset roolit) 
  • tiedot mille ikäryhmälle ja / tai potilas-/asiakasryhmille sitä käytetään 
  • tiedot kokonaistuloksen ja mahdollisten osatulosten esittämisestä.

Kokoa lisäksi mahdollisimman tarkat tiedot:

  • mittarin ylläpitäjästä: yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, organisaatio 
  • käyttöoikeudesta 
  • maksullisuudesta.

Lähetä kaikki mittarin eri versiot (lomakkeet) sähköpostilla osoitteeseen toimia(at)thl.fi tai ilmoita sähköpostissa osoite / linkki, josta versiot löytyvät. Nimeä tiedostot niin, että versiot ovat selkeästi erotettavissa.

Mittarin ilmoittajan yhteystiedot kerätään lomakkeen täyttämisen yhteydessä. Jättämällä yhteystietosi hyväksyt THL:n Toimintakykymittariluokituksen kyselylomake – tietosuojailmoituksen:
Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Webropol-lomakkeeseen tästä