Toimintakyky-uutiskirje 2-2024

kuvituskuva

Käynnistyvä GenPROM-projekti edesauttaa yhtenäisen geneerisen PROM-mittarin valintaa julkiseen terveydenhuoltoon 

Geneerisellä itsearviointimittarilla (Patient-Reported Outcome Measure, PROM) selvitetään potilaan omaa kokemusta tilanteestaan yleisellä tasolla. 

Suomen terveydenhuoltoon ei ole vielä valittu geneeristä mittaria yhtenäiseen käyttöön, vaikka siitä on keskusteltu jo vuosia. 

GenPROM-projektissa selvitetään geneerisellä PROM:lla tuotetun tiedon tarvetta ja toteutusta terveydenhuollossa. Koostetun tiedon perusteella THL tekee Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ehdotuksen yhdestä geneerisestä PROM-mittarista julkisen terveydenhuollon käyttöön aikuisväestölle. STM tekee päätöksen mittarista. THL tukee ja ohjaa hyvinvointialueita valitun geneerisen PROM:n käyttöönottoon, käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvissä asioissa. 

Aiheesta lisää: Geneerisen PROMin valinta ja käyttöönotto terveydenhuollossa (GenPROM) (thl.fi) 

AITO-hanke kartoitti kokemuksia asiakkaan itsearviointiin perustuvien toimintakykymittareiden käytöstä 

Tutkimusaineiston keruu käynnistyi kahdeksalla hyvinvointialueella syyskuussa 2022 ja päättyi kesäkuussa 2023. Toimintakykymittarivastauksia saatiin yhteensä yli 500 kuntoutuksen asiakkaalta.

Kokemuksia geneeristen itsearviointimittareiden (WHODAS 2.0 12 kysymystä, PROMIS Yleinen terveys ja EuroHIS-8) käytöstä on nyt luettavissa AITO-hankkeen loppuraportissa: Asiakkaan itsearviointiin perustuvien toimintakykymittareiden käyttö kuntoutuksen suunnittelun ja arvioinnin tukena: Kehittämishanke kahdeksalla hyvinvointialueella 2022-2023 (Julkari) 

AITO-hankkeen kokemuksia hyödynnetään myös edellä mainitussa GenPROM-projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Lisätietoa AITO-hankkeesta: Asiakkaan itsearviointiin perustuvien toimintakykymittareiden käyttö kuntoutuksen suunnittelun ja arvioinnin tukena (thl.fi) 

Lue myös THL-blogi: Sote-palvelujen asiakkaan geneerisillä itsearviointimittareilla saadaan tärkeää, mutta vaikeasti tulkittavaa tietoa

Toimintakykytiedon kirjaamisopas julkaistu 

Tuore julkaisu esittelee sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisen toimintakykytiedon kirjaamistavan. Opas on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville, asiakas- ja potilastietoa kirjaaville ammattilaisille sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä kehittäville toimijoille. 

Lisätietoa THL-uutisesta: Toimintakykytiedon kirjaamisopas julkaistu
Linkki oppaaseen: Kirjaamisopas: Toimintakyky (Yhteistyötilat.fi) 

Iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokanta on päivitetty ja saatavilla nyt myös ruotsin kielellä 

Tiedot kuvaavat organisaatioiden ja yksiköiden toimintaa asiakasrakenteen ja asiakkaiden saaman palvelun perusteella vuosina 2018–2022. Asiakaskunnan toimintakykyä, yksiköiden toimintakäytäntöjä, palvelurakennetta sekä niiden muutoksia voi tarkastella ja verrata kotiin annettavissa palveluissa ja ympärivuorokautisessa hoivassa, palveluntuottajittain, hyvinvointialueittain tai yksityisen ja julkisen sektorin välillä.

RAI-tietokantaan tästä: Iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokanta

Päivitetty RAI-tietokanta täydentää tammikuussa julkaistua tilastoraporttia:
Tilastoraportti: Iäkkäiden toimintakyky ja palvelutarpeet – RAI-vertailutiedot 2022 (thl.fi)

THL ja Kainuun hyvinvointialue kehittivät iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausta yhteishankkeessa

Hankkeessa korostuivat asiakasohjaajan roolin vahvistaminen sekä monialaisen yhteistyön ja asiakasohjaajan laaja-alaisen osaamisen merkitys.

Yhteistyöhanke oli Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja osa iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota tutkivaa SOIPA-hanketta.

Lue lisää:
Paljon palvelua tarvitsevien iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen Kainuun asiakas- ja palveluohjauksessa (Julkari)

Uudet toimintamallit tukevat lähijohtajan RAI-järjestelmän ja -tiedon käyttöä

RAI-järjestelmä johtajan työvälineenä -toimintamallikokonaisuus auttaa: 

  • RAI-arviointitoiminnan laadun johtamisessa
  • RAI-vertailutiedon käytössä lähijohtamisessa
  • oikeanlaisen vertailukumppanin löytämisessä THL:n RAI-vertailutietokannassa.

THL on kehittänyt toimintamallit yhteistyössä yhteisrahoitteisen RAI-vertailukehittämisen kumppaneiden kanssa. Kokonaisuuden kolme toimintamallia tukevat erityisesti iäkkäiden palvelujen lähijohtajia, mutta toimivat myös muiden asiantuntijoiden ja ammattilaisten työvälineenä.

Lisätietoa: RAI-järjestelmä johtajan työvälineenä (Innokylä)

Terveyden edistämisen määrärahalla tuetaan ikäihmisten ja omaishoitajien toimintakykyä – hakuaika käynnissä

Vuoden 2025 määrärahan hakuaika on 13.5.–14.6.2024. Haussa on jaettavana kaikkiaan 6,5 miljoonaa euroa ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen tukemiseen sekä omaishoitajien hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden edistämiseen. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin.

Yhtenä rahoituksen painopisteenä on Kansallisen muistipalvelupolkumallin käyttöönottaminen, jossa muun muassa kehitetään ja juurrutetaan aivoterveyttä edistäviä hyväksi havaittuja toimintamuotoja. Lisää Kansallisesta muistipalvelupolkumallista uutiskirjeessämme alla.

Löydät lisätietoa hakemisesta ja vuoden 2025 painopisteistä määrärahan sivustolta: Terveyden edistämisen määräraha (thl.fi)

Saat verkostokirjeen kautta ajantasaista tietoa hankerahoituksesta ja sillä tehtävästä kehittämistyöstä: Tilaa verkostokirje (Webropol)

Muistipalvelupolkumalli edesauttaa muistisairaan henkilön omannäköisen elämän ylläpitämistä ja palveluiden kehittämistä

Kansallinen muistipalvelupolku -hankkeen tavoitteena oli edistää muistisairauksien varhaista tunnistamista, sujuvoittaa palvelu- ja hoitopolkua sekä vahvistaa elintapaohjausta palvelupolun eri vaiheissa. Hankkeen loppuraportti on nyt saatavilla.

Mallissa keskeistä on aivoterveyden edistäminen, riskiryhmien löytäminen, muistihäiriöiden varhainen tunnistaminen, diagnosointi sekä hoidon ja palveluiden aloittaminen. Myös vaikuttavaksi todettu FINGER-elintapaohjaus on otettu mukaan Muistipalvelupolkumalliin.

Muistipalvelupolkumalli on tarkoitettu niin päättäjille, johtajille kuin ammattilaisille palvelujärjestelmän kehittämiseksi yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin kanssa. 

Lisätiedot:
Yhdessä muistisairaan henkilön parhaaksi: Kansallisen muistipalvelupolku -hankkeen loppuraportti (Julkari) 

Osallisuuden edistäjän oppaasta julkaistu ruotsinkielinen käännös 

Opas tarjoaa tietoa osallisuuden edistämiseen esimerkiksi kunnissa, hyvinvointialueilla, järjestöissä ja asukasyhteisöissä. Erityinen huomio kiinnitetään osallisuuden lisäämiseen niillä, joilla osallisuuden kokemus on heikoin. Tutkimukset osoittavat, että osallisuuden kokemus on vahvasti yhteydessä eri hyvinvointitekijöihin kuten työkykyyn.

Tutustu oppaaseen: Handbok för främjare av delaktighet (Julkari)

Ajankohtaista TOIMIA-tietokannassa

Tulevia tapahtumia 

”Tämä on juuri sitä, mitä on kaivattu” - Sosiaalihuollon laatuperusteinen työhönvalmennus työllistymisen tukena

3.6.2024 klo 12.00 – 14.45

Tervetuloa webinaariin kuulemaan sosiaalihuollon laatuperusteisesta työhönvalmennuksesta työllistymisen tukena työnhakijoiden, työvalmentajien, työnantajien ja hyvinvointialueiden näkökulmasta. Tilaisuus on tarkoitettu laatuperusteisesta työhönvalmennuksesta kiinnostuneille asiakkaille, ammattilaisille ja työnantajille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä  

Julkaisut, blogit

  • Aaltonen, M. & Edgren, J. Tiedolla johtaminen on taitolaji – myös iäkkäiden palveluja suunniteltaessa. THL blogi. 2024. Saatavilla: https://blogi.thl.fi/tiedolla-johtaminen-on-taitolaji-myos-iakkaiden-palveluja-suunniteltaessa/ 
  • Mclellan, S., Koponen, P. & Valkeinen, H. Sote-palvelujen asiakkaan geneerisillä itsearviointimittareilla saadaan tärkeää, mutta vaikeasti tulkittavaa tietoa. THL Blogi. 2024. Saatavilla: https://blogi.thl.fi/sote-palvelujen-asiakkaan-geneerisilla-itsearviointimittareilla-saadaan-tarkeaa-mutta-vaikeasti-tulkittavaa-tietoa/ 
  • Mikkola, L. Premorbid functional status as a long-term outcome predictor in intensive care. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. 2024. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-5163-2

Toimintakyky-uutiskirjeen tilaaminen tai tilauksen peruuttaminen

Haluatko tilata Toimintakyky-uutiskirjeen? Tai haluatko perua uutiskirjeen tilauksen? Tutustu ohjeisiin täältä