Databasen TOIMIA

.

Här kommer du till databasen TOIMIA

Databasen TOIMIA är ett kostnadsfritt och öppet verktyg för alla experter och yrkespersoner som är intresserade av att mäta och bedöma funktionsförmågan. I databasen finns

  • grundläggande information om ca 100 mätinstrument för funktionsförmågan och lämplighetsbedömningar för olika användningsområden 
  • rekommendationer och anvisningar utfärdade av experter om mätningen av funktionsförmågan i olika situationer.

De rekommendationer och mätinstrument som har publicerats i databasen har genomgått TOIMIAs bedömningsprocess, där deras validitet, reliabilitet och användbarhet för vissa syften har bedömts systematiskt.
Bedömningsprocessen finns beskriven i TOIMIA-handboken (på finska)

Databasen TOIMIA är finskspråkig. För vissa mätinstrument finns ett mätprotokoll på svenska.

Databasen TOIMIA har utvecklats av nätverket TOIMIA, det nationella expertnätverket för mätning och bedömning av funktionsförmåga. Databasen öppnades för användarna 2011. TOIMIAs expertgrupper uppdaterar och komplettera innehållet med nya mätinstrument och rekommendationer. Institutet för hälsa och välfärd koordinerar nätverket TOIMIA och driver databasen. 

Nätverket TOIMIA

Presentation av expertnätverket TOIMIA (SlideShare, på finska)

På andra webbplatser