Väkivallan puheeksi ottaminen

Jokainen voi reagoida ja puuttua väkivaltaan, jota havaitsee tai epäilee läheisensä kokevan tai käyttävän. Ammattilaisia koskevat lisäksi eettiset ja juridiset velvoitteet puuttua väkivaltaan, tehdä lakisääteiset ilmoitukset viranomaisille, arvioida väkivallan riskiä sekä ohjata asiakas avun piiriin.

Väkivaltaan puuttuminen ehkäisee myöhempää väkivaltaa ja voi jopa pelastaa ihmishenkiä. Väkivallan puheeksi ottaminen ei ole helppoa, mutta se on erittäin tärkeää. Väkivallan kokemuksista kysyminen on itsessään interventio, joka voi auttaa väkivaltaa kokeneen tai sitä käyttävän havahtumaan tilanteeseen ja ottamaan vastaan apua.

Oletko huolissasi läheisestä?

Jos olet huolissasi läheisestä ihmisestä, joka saattaa kärsiä väkivallasta, voit ottaa asian puheeksi esimerkiksi kysymällä

 • mitä hänelle kuuluu
 • onko hänen elämässään tai läheisissä ihmissuhteissaan väkivaltaa
 • onko hänen elämässään tai läheisissä ihmissuhteissaan joku, jota hän pelkää.

Jos keskustelu jatkuu, voi väkivallan kokemuksista kysyä suoraan ja tarkemmin.

Väkivallan puheeksi ottamisen tulisi aina tapahtua luottamuksellisessa ja turvallisessa tilanteessa, jossa ei ole läsnä esimerkiksi lapsia.

Jos keskustelu tyrehtyy tai henkilö, josta olet huolissasi, ei tunnista tilannetta väkivallaksi, voi hänelle kertoa, että

 • apua on saatavilla, jos tilanne muuttuu
 • väkivalta on aina väärin ja haitallista sekä sitä kokeville että sille altistuville lapsille. 

Toisinaan väkivallan kokijat saattavat tarvita useita keskustelunavauksia, ennen kuin ovat valmiita ottamaan vastaan apua tilanteeseensa.

Ammattilaisille on tarjolla koulutusta väkivallan puheeksi ottamisesta. Lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisen tueksi on kehitetty lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake.
Lomakkeet väkivallan kirjaamiseen ja kartoittamiseen

Ohjeita väkivallan puheeksi ottamiseen tiivistettynä

 • Kohtaa toinen ihminen jokaisessa asiakastilanteessa arvostavasti.
 • Varmista, että tilanne on luottamuksellinen ja mahdollinen tulkki on ammattilainen.
 • Ole tietoinen omasta väkivaltahistoriastasi ja ennakkoluuloistasi. Älä siirrä niitä työhön.
 • Rakenna asiakassuhdetta ja luottamusta.
 • Kysy väkivallasta suoraan.
 • Käytä keskustelussa avoimia kysymyksiä. Kerro tarvittaessa, miten monimuotoista väkivalta voi olla: esimerkiksi henkistä väkivaltaa voi avata esimerkein.
 • Kuuntele myötätuntoisesti ja avoimesti.
 • Kerro, että väkivalta on rikos, eikä se ole kokijan syytä.
 • Kerro ilmoitusvelvollisuuksistasi.

Ohjeita puheeksi ottamiseen väkivaltaa kokeneen kanssa

 • Kartoita asiakkaan kokeman väkivallan muotoja sekä asiakkaan tarvitsemaa apua ja tukea.
 • Arvioi asiakkaan kokeman väkivallan riskiä (esim. MARAK-riskinarviointilomakkeen avulla).
 • Arvioi asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä turvallisuus ja tee akuutit toimenpiteet.
 • Sovi seuraava tapaaminen ja miten asiakkaan kanssa asiassa edetään.

Ohjeita puheeksi ottamiseen väkivaltaa käyttäneen kanssa

 • Auta väkivallan tekijää hahmottamaan, miten haitallista väkivalta on.
 • Kerro vaihtoehtoisista toimintamalleista väkivaltaiselle käyttäytymiselle.
 • Selvitä, mistä tarjolla olevista palveluista asiakas voi saada apua.
 • Sovi mahdollisuuksien mukaan asiakkaan kanssa uusi tapaaminen selvittääksesi, miten avun saaminen on edennyt.

Lisätietoa

STM:n muistilista väkivallan puheeksi ottamisesta (pdf 210 kt)

Keskustelua sensitiivisestä FGM:n puheeksi ottamisesta (YouTube)
Huom! Video on puhuttu somaliksi. Saat suomenkielisen tekstityksen päälle asetuksista.

OPH:n opas mahdollisen radikalisoitumisen puheeksi ottamisesta nuoren kanssa