Lomakkeet väkivallan kirjaamiseen ja kartoittamiseen

Lomakkeiden käyttö edellyttää perustietoa lähisuhde- ja perheväkivallasta. Käyttäessäsi lomaketta huomioi, että lomakkeen täyttäminen liittyy aina vuorovaikutustilanteeseen. Käytä lomakkeita sekä väkivallasta kysymisen että kirjaamisen apuvälineinä. Kun väkivaltaa ilmenee, käytä väkivallan tarkempaan kirjaamiseen tarkoitettuja lomakkeita potilaan oikeusturvan parantamiseksi.

Täytä lomakkeet yhdessä asiakkaan kanssa. Lomakkeen käyttäminen on jo itsessään interventio eli väkivaltaan puuttumista. Selvitä ennen lomakkeiden käyttöä, mitä apua lähisuhde- ja perheväkivallan uhreille on tarjottavissa ja miten palvelupolku toimii.

Lomakkeet