Lapsiperheen arkea perheosastolla

Perheosastolla eletään pikkulapsiperheen arkea lapsen ehdoilla, vaikka äiti tai isä onkin suorittamassa vankeusrangaistustaan tai on tutkintavankeudessa. Arkeen kuuluvat ruokailu, ulkoilu ja leikki lapsen kanssa sekä päivä- ja yöunille nukuttaminen aivan niin kuin vankilan ulkopuolellakin.

Olosuhteet Vanajalla ja Hämeenlinnassa eroavat kuitenkin toisistaan, koska Vanajan vankila on avolaitos ja Hämeenlinnan vankila suljettu laitos.  Kummassakin vankilassa perheosasto on erillään vankilan muista osastoista, eivätkä lapset kohtaa vankilan muita vankeja.

Vankien tilanteet ovat näissä kahdessa vankilassa erilaiset. Vanajalle vankeusrangaistusta suorittamaan tulevalla vankeusvangilla on tarkempi tieto vankilassa oloajasta kuin tutkintavangilla. Tutkintavankeus on useimmille raskasta aikaa, koska vankilassa olon pituutta ei tiedetä. Tutkintavankeusaikana ei myöskään myönnetä poistumislupia vankilasta eikä järjestetä tapaamisia läheisten kanssa.

Vankilan perheosasto Vanajan vankilassa

Vanajan avovankilassa perheosaston tilat ovat omana yksikkönään rivitalossa vankilan alueella ja niiden suunnittelussa on pyritty kodinomaisuuteen. Jokaisella vanhemmalla ja lapsella on oma huone soluasunnossa. Soluissa on yhteinen keittiö ja peseytymis- ja pyykinpesutilat. Perheosaston käyttöön on varattu myös erillinen yksiö mahdollista isää ja lasta varten.

Perheosaston henkilökunnan tilat ovat perheosastolla. Perheosaston perhetyöntekijät ja -ohjaajat ovat paikalla joka päivä klo 07–22. Yöaikaan perheosastosta vastaa vankilan valvontahenkilökunta.

Piha-alueella on lasten leikkipiha. Lapset voivat ulkoilla vanhempansa kanssa vapaasti vankilan pylväiden rajaamalla piha-alueella. Kesäaikaan vangeilla on mahdollisuus saunoa rantasaunassa ja käyttää grillipaikkaa. Alueella kiertää myös lenkkipolku. Ympäristö on pelto- ja metsämaisemaa.

Vankilan perheosastolla ollessaan lapsi ja vanhempi osallistuvat osastolla järjestettävään toimintaan. Toimintaan kuuluu yksilö- ja ryhmäkeskusteluja sekä tukea varhaiseen vuorovaikutukseen perheen tarpeiden mukaisesti. Jokainen vanhempi valmistaa päivittäin ruuan itselleen ja lapselle. Ruokaostokset vanhemmat tekevät viikoittaisella kauppareissulla.

Perheosastolla olevilla vanhemmilla on omat henkilökohtaiset puhelimet (ns. peruspuhelin ilman nettiä ja kameraa) hallussaan ympäri vuorokauden. Kaikilla Vanajan vankilan vangeilla on sähköinen valvonta (jalkapanta ja valvontapuhelin).

Vanajan vankilan perheosastolla niin lapset kuin vanhemmatkin käyttävät omia vaatteitaan.

Perheosasto hankkii lapselle vaipat ja hoitotarvikkeet. Lapsen ruuan vanhempi maksaa itse. Perheosastolla asiakashuoneiden ovia tai ulospääsyteitä ei lukita henkilökunnan toimesta.

Vankilan perheosasto Hämeenlinnan vankilassa

Hämeenlinnan suljetun vankilan perheosastolla on tilat kahdelle tutkintavankeudessa olevalle äidille lapsineen. Perheosasto on muusta vankilasta erillinen osasto, jolla työskentelee yksi perhetyön ohjaaja. Työntekijä on paikalla klo 8–20 joka päivä.

Äidille ja lapselle on osastolla oma huone ja kylpyhuone. Huoneen ovea ei lukita.

Osastolla on myös lapsen tarpeiden mukaisesti sisustettu oleskelutila ja keittiö. Henkilökunnan toimisto sijaitsee samoissa tiloissa.

Lapsi voi ulkoilla äitinsä kanssa päivittäin perheosaston käytössä olevalla leikkipihalla ja sovittuna ajankohtana ulkoilla myös vankilan lenkkipolulla. Ruokailut tapahtuvat osastolla ja ateriat tulevat valmiina. Lapsen on mahdollista lähteä työntekijän kanssa esimerkiksi kävelylle tai kauppaan vankilan ulkopuolelle, jos äiti antaa siihen luvan.

Äidit saavat käyttää omia vaatteitaan ja niille, jotka eivät käytä omia vaatteita annetaan vankilan toimesta soveltuva vaatetus käytettäväksi. Perheosasto hankkii lapsen vaipat ja hoitotarvikkeet.

Yhteydenpito vankilan ulkopuolelle tapahtuu kirjeitse tai puhelimitse. Useimmiten tutkintavankeudessa olevalla on yhteydenpitorajoituksia. Osastolla on puhelin, johon vanki saa käyttökortin. Omaa puhelinta ei voi käyttää.

Mikä on lapsen kannalta erityisen huomioitavaa?

Lapsen kannalta vankilan alue ei ole paras mahdollinen elinympäristö, vaikka lapsi on perheosastolla pyritty ottamaan huomioon monin tavoin. Vankilan perheosastolla oleminen tarkoittaa lapsellekin rajoitettua mahdollisuutta tutustua moniin arkisiin tapahtumiin. Vankilan alueella ei esimerkiksi näe lemmikkieläimiä eikä siellä opi liikenteessä kulkemista äidin tai isän kanssa. Parin vuoden ikäinen lapsi huomioi jo tarkasti ympäristöä ja puhuu ehkä ääneen perheosastolla oppimiaan sanoja tai miettii, miksi osalla aikuisista on virkapuku ja osalla ei. Lapsen kanssa vankilan perheosastolla oleminen vaatii vanhemmalta erityistä paneutumista lapsen asioihin ja näkökulmaan. Lapsen hyvinvoinnista huolehtiminen on ennen kaikkea vanhemman vastuulla.

Lapselle ja vanhemmalle isossa, usean aikuisen ja lapsen yhteisössä eläminen voi olla rikastuttava kokemus, mutta siihen liittyy omat haasteensa eikä se sovi kaikille. On hyvä miettiä etukäteen, haluaako asua yhteisössä, jossa tilat tuntuvat joskus ahtailta ja omaa vuoroa esimerkiksi pyykinpesulle tai suihkussa käymiselle joutuu joskus odottamaan. Sosiaaliset taidot lisääntyvät jakson aikana yleensä niin lapsilla kuin aikuisillakin. Lapsilla on osastolla monen ikäistä seuraa, ja aikuiset opettelevat yhteisön vastuiden jakamista ja ristiriitojen ratkaisua viikoittaisessa yhteisökokouksessa.

Monet tavanomaiset toimet säilyvät kuitenkin ennallaan myös vankilassa. Perheosastolta käsin hoituvat neuvolakäynnit Hämeenlinnassa ja jos lapsi sairastuu, hänet kuljetetaan lääkäriin yhdessä vanhempansa kanssa. Perheosastolla järjestetään myös vankilan ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa kuten retkiä tai käyntejä esimerkiksi lastentapahtumiin.

Lapsen kannalta on tärkeää yhteydenpito muihin perheenjäseniin ja läheisiin esimerkiksi puhelimitse, videopuheluilla tai kahden tunnin tapaamisissa ja yön yli perhetapaamisissa. Lapsi voi myös viettää viikonloppuja sovitusti läheistensä luona vankilan ulkopuolella. Isommalle lapselle voidaan järjestää päiväkotipaikka Hämeenlinnasta esimerkiksi vanhemman opiskelujen tai työssäkäynnin ajaksi.

Henkilökunta auttaa ja tukee

Perheosastolla on kaikkiaan kuusi perhetyöntekijää ja -ohjaajaa, vastaava ohjaaja sekä lähijohtaja. Työntekijät ovat Vanajan perheosastolla joka päivä klo 07–22 ja Hämeenlinnassa tarpeen mukaan seitsemänä päivänä viikossa klo 08-20. Yöaikaan osastolla kiertää vankilan valvontahenkilökunta.

Jokaisella osaston lapsella ja vanhemmalla on nimetty työntekijäpari, jonka kanssa vanhempi voi pohtia lapseen liittyviä asioita tai esimerkiksi perheen tulevaisuutta. Varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseksi on käytössä muun muassa Hoivaa ja Leiki -interventio, vauvahieronta ja lasten laulu- ja loruhetket. Jakson aikana voidaan suunnitella perheen asumiseen ja toimeentuloon liittyviä asioita tai vanhemman kouluttautumista ja työllistymistä vankeusrangaistuksen jälkeen. Yksilö- ja vanhempi-lapsitapaamisten lisäksi perheosastolla on ryhmätoimintaa.

Jakson alussa tehdään lastensuojelun kanssa lapsen asiakassuunnitelma, jossa on määritetty tavoitteet perheosastojaksolle. Aikuisen perheosastolla oloa määrittää myös rangaistusajan suunnitelma tavoitteineen. Osastojakson aikana järjestetään lastensuojeluneuvotteluita, joissa on mukana työntekijät perheosastolta ja vankilasta. Näissä tapaamisissa käydään läpi yhdessä suunniteltuja tavoitteita ja mietitään perheelle sopivia tukitoimenpiteitä perheosastojakson päättymistä ajatellen. Perheosastolta tehdään mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan myös avotyötä jakson päättymisen jälkeen.

Lapsen sijoitus perheosastolla päättyy, kun vanhempi siirtyy valvottuun koevapauteen tai on suorittanut vankeusrangaistuksensa. Ennen valvottua koevapautta tai vapautumista on tärkeä tehdä hyvissä ajoin selkeä suunnitelma lastensuojelun tukitoimenpiteistä kotiutumispaikkakunnalle.
Valvottu koevapaus (Rikosseuraamuslaitos)

Perheosastolla tehdään kirjauksia lapsesta päivittäin. Kuukausittain lastensuojelulle toimitetaan kuukausiyhteenveto ja jakson päätyttyä loppuyhteenveto ja kaikki lapsesta ja vanhemmasta tehty dokumentaatio.

Perheosastolla on voimassa vankilan säännöt

Vaikka vankilan perheosastolla toimitaan ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti, on siellä voimassa vankilan yleinen järjestyssääntö. Lapsesta huolehtimisen lisäksi vanhemman velvollisuus on siis noudattaa vankilan järjestyssääntöä ja pitää mielessä vankilassa laaditun rangaistusajan suunnitelmansa tavoitteet.

Vanhempi voi osallistua vankilan kuntouttavaan toimintaan tai opintoihin perheosastojakson aikana rangaistusajan suunnitelmansa mukaisesti. Perheosasto toimii tiiviissä yhteistyössä Vanajan ja Hämeenlinnan vankiloiden henkilökunnan kanssa.

Tiedustelut asiaan liittyen

Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry/Vankilan perheosaston vastaava ohjaaja tai lähijohtaja, [email protected]

Lisätietoa

Tekstin on laatinut Jaana Wikgren, Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry (2024)

anna palautetta lastensuojelun käsikirjasta