Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisasiamies

Vammaisasiamiehen tehtävänä on edistää vammaisten ja liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena. 

Vammaisasiamies 

 • Edistää, seuraa ja selvittää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista muihin kaupunkilaisiin nähden, sekä tiedottaa ja raportoi toimenpiteistä.
 • Seuraa vammaisten henkilöiden perusoikeuksien ja syrjimättömyyden toteutumista.
 • Tekee näkyväksi epäkohtia, jotta varhainen puuttuminen niihin olisi suunnittelussa ja päätöksenteossa mahdollista.
 • Toimii asiantuntijana kaupungin työryhmissä, kehittämishankkeissa ja projekteissa vammaisuuteen ja palvelujen saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.
 • Järjestää koulutusta kaupungin henkilöstölle, luottamushenkilöille sekä vammaisjärjestöille tehtäväkuvaansa liittyvissä asioissa.
 • Toimii tarvittaessa linkkinä kaupungin eri toimijoiden ja paikallisten vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöjen välillä.
 • Vastaanottaa kaupunkilaisten palautetta vammaisuuteen ja palvelujen savutettavuuteen liittyvissä asioissa.
 • Edistää kaupungin palvelujen saavutettavuutta sekä myönteistä asennoitumista vammaisuutta ja esteettömyyttä kohtaan.
 • Osallistuu kaupungin vammaisneuvoston työskentelyyn valmistelijana ja sihteerinä.
 • Ohjaa ja neuvoo vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Vammaisasiamies ei käsittele vammaisia henkilöitä koskevia yksilöasioita (hakemukset, muistutukset, valitukset) eikä korvaa vakiintuneita neuvonta- ja vaikuttamisväyliä (esim. sosiaaliasiamies, potilasasiamies, vammaispalvelutoimisto). 

Vammaisasiamiehen tehtävä ei ole lakisääteinen, joten toimenkuvaa ja tehtäviä ei ole määritelty lainsäädännössä. Painotukset tehtävissä ovat paikkakuntakohtaisia. 

Esteettömyysasiamies

Kunnalliset esteettömyysasiamiehet edistävät rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Ympäristö tai palvelu on esteetön, jos se ei erottele ihmisiä heidän liikkumis- tai toimimiskykynsä mukaan. Esteettömyys lisääntyy, kun poistamme ympäristöstämme mahdollisimman monet liikkumisen,toimimisen, näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen ja kommunikaation esteet.

Esteettömyysasiamies

 • Edistää kaupungin rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kanssa.
 • Tuottaa tietoa esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.
 • Opastaa ja neuvoo kaupungin henkilöstöä ja yksityisiä suunnittelijoita esteettömyyden edistämisessä.
 • Toimii yhteistyössä esteettömyyttä edistävien eri sidosryhmien, kuten esim. vammaisjärjestöt, muut kaupungit, yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä rakennuttajat ja suunnittelijat, kanssa.
 • Osallistuu kaupungin vammais- ja vanhusneuvostojen työskentelyyn esteettömyyteen liittyvissä asioissa.
 • Toimii kansainvälisissä esteettömyyttä koskevissa verkostoissa.

Esteettömyysasiamiehen tehtävä ei ole lakisääteinen.