Kontaktuppgifter

Ifall Du behöver information som gäller ditt servicebeslut eller önskar ansöka om funktionshinderservice, skall du kontakta socialarbetaren inom funktionshinderservice i ditt välfärdsområde. THL kan inte ta ställning till enskilda klientfall. 
Organisationer och aktörer inom funktionshinder­området

Handbokens redaktion

Specialisterna och experterna i teamet Funktionsvariation i samhället  ansvarar för publiceringskriterier, underhållet av och innehållet i handboken.
Teamet Funktionsvariation i samhället 

Teamet är en del av Enheten för Forskning om välfärdsstaten och reformer vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).
Enheten för Forskning om välfärdsstaten och reformer

Var vänlig och ge respons gällande handbokens innehåll eller funktion genom att klicka i rutan här till höger. Du kan också meddela om söndriga länkar. 
Om handboken

E-post till redaktionen för Handbok om funktionshinderservice är handbokomfunktionshinderservice(at)thl.fi 

Personliga e-postadresser är [email protected] 

Webbredaktör för handboken på svenska

Rut Nordlund-Spiby
expert
socialt arbete, rättigheter och service för personer med funktionsnedsättning 
tfn. 029 524 7082

Chefredaktör

Marika Kangas-Aramo
specialplanerare
service och rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vammaispalvelujen käsikirja

Ordförande i redaktionsrådet

Päivi Nurmi-Koikkalainen
ledande expert
forskning, rättigheter och service för personer med funktionsnedsättning
tfn. 029 524 7454

Juristgruppen

Maija Voutilainen
jurist
rättigheter för personer med funktionsnedsättning
tfn. 029 524 7991

Socialt arbete 

Päivi Hömppi
specialist
socialt arbete för personer med funktionsnedsättning
tfn. 029 524 7875

Ge respons

Var vänlig och ge respons gällande handbokens innehåll eller funktion. Du kan också meddela om söndriga länkar. 
Ge respons till Handbok om funktionshinderservice

Tilläggsinformation

Enheten för forskning om värfärdsstaten och reformer på THL följer upp, undersöker och stöder servicesystemet, tjänsterna för olika befolkningsgrupper och utvecklingen av socialskyddet.
Enheten för forskning om välfärdsstaten och reformer