Pneumokocker kan orsaka en allvarlig infektion – barn och personer som hör till riskgrupper får vaccin avgiftsfritt

Utgivningsdatum 5.2.2024 8.34 | Publicerad på svenska 5.2.2024 kl. 8.56
Nyhet

Pneumokocker, dvs. Streptococcus pneumoniae är en bakterie som orsakar vanliga infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåleinflammation och öroninflammation. Ibland kan den också orsaka allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvård, såsom lunginflammation, hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning. Blodförgiftningar eller hjärnhinneinflammationer orsakade av pneumokockbakterier är ändå sällsynta i Finland.

Vissa underliggande sjukdomar ökar risken för att insjukna i allvarlig pneumokocksjukdom. Därför får de som hör till riskgrupperna pneumokockvaccinet som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Dessa riskgrupper är: 

  • alla som mottagit stamcellstransplantat
  • personer under 75 år med svår njursjukdom
  • personer under 75 år med kraftig immunbrist 
  • personer i åldern 65–84 år med astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Även småbarn är särskilt mottagliga för pneumokocksjukdomar. Därför får alla barn under 5 år vaccinationer avgiftsfritt som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna ges i allmänhet i samband med rådgivningsbesöken. 

Pneumokockvaccinet förebygger allvarliga sjukdomar som orsakas av pneumokockbakterien och följdsjukdomar i anslutning till dem. Till exempel är det ändå bara en del av lunginflammationerna som orsakas av pneumokocker och därför förebygger vaccinet inte lunginflammationer som orsakas av andra sjukdomsalstrare. 

Vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria och frivilliga. Välfärdsområdena ansvarar för att ordna vaccinationerna och informerar om var och när man kan vaccineras.

Mer information om målgrupperna för pneumokockvaccinet fås vid behov från den egna hälsostationen eller den behandlande läkaren.

Mer information

Vad är pneumokocker? (THL)

Pneumokockvaccin (THL)

Vem får pneumokockvaccin gratis? (THL)

Anniina Virkku
sakkunnigläkare
THL
[email protected] 

Huvudwebbplats Infektiotaudit ja rokotukset rokotukset