Pneumokock

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker eller Streptococcus pneumoniae är en bakterie som orsakar infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåleinflammation och öroninflammation.

Bakterien kan också orsaka allvarliga sjukdomsbilder som kräver sjukhusvård, till exempel

  • hjärnhinneinflammation
  • lunginflammation
  • bakteriemi
  • blodförgiftning.

Det finns över 90 kända typer av pneumokocker och drygt tjugo av dessa orsakar de flesta sjukdomarna.

Hur smittar pneumokocker?

Pneumokocker sprids via droppsmitta när den som bär på smittan hostar eller nyser. De kan också smitta genom beröring.

Många friska människor bär på pneumokocker i nässvalget och kan omedvetet sprida bakterien vidare, även om de själva inte blir sjuka.

En del personer som har smittats kan utveckla en infektion med symtom, vanligtvis några dygn efter smittillfället.

Hur förebyggs pneumokockinfektioner?

Infektioner som orsakas av pneumokockbakterien kan förebyggas med vaccin.

Småbarn är särskilt mottagliga för pneumokocksjukdomar. Därför erbjuds alla barn under 5 år pneumokockvaccin inom det nationella vaccinationsprogrammet.

Pneumokockvaccin rekommenderas även för personer som hör till en medicinsk riskgrupp.

Vaccin mot pneumokocker

Vilka är symtomen på en pneumokockinfektion?

Pneumokocker orsakar allmän infektion med feber eller en lokal inflammation i de övre luftvägarna, som öroninflammation.

Pneumokocker orsakar också allvarliga infektioner, som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av allvarliga pneumokockinfektioner?

Den som får en bakteriell lunginflammation kan utveckla en lungabscess eller inflammation med varbildning i lungsäcken. Äldre personer som får en bakteriell lunginflammation löper en stor risk att drabbas av permanent nedsatt funktionsförmåga och att dö.

Hjärnhinneinflammation kan skada hjärnan och orsaka bestående neurologiska skador, som hörselskador, inlärningssvårigheter och epileptiska anfall.

De allvarligaste komplikationerna av blodförgiftning är

  • chock och blodcirkulations- och koagulationsstörningar i samband med den
  • nedsatt njurfunktion
  • sänkt surhetsgrad i blodet
  • nedsatt lungfunktion.

I svåra fall kan man behöva amputera om blodförgiftningen har orsakat kallbrand.

Om personen på grund av svår septisk chock utvecklar en reaktion som kallas multiorgansvikt, är sannolikheten stor att personen dör.

Hur konstateras en sjukdom orsakad av pneumokocker?

Sjukhusen analyserar allvarliga sjukdomsfall genom bakterieodling från blod eller ryggmärgsvätska. Om odlingen är negativ kan man använda metoder som påvisar nukleinsyra eller antigener.

THL gör närmare undersökningar av alla pneumokockstammar som isolerats från blod och ryggmärgsvätska.

Laboratorieundersökningar av pneumokocker vid THL

Hur behandlas pneumokockinfektioner?

Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika.

Allvarliga sjukdomsformer behandlas med intravenös antibiotika på sjukhus. Flera olika antibiotika har effekt på pneumokocker, även om en del av bakterierna har blivit mindre känsliga för vissa antimikrobiella läkemedel.

Hur vanligt är det med pneumokockinfektioner och hur följs situationen upp?

Varje år konstateras ungefär 800 allvarliga laboratoriebekräftade fall av pneumokocksjukdom i Finland. Övriga sjukdomsformer, som lunginflammation och öroninflammationer hos småbarn, förekommer mycket oftare.

THL följer upp förekomsten och typfördelningen av allvarliga pneumokockinfektioner centralt och deltar i epidemiutredningar.

Förekomsten av pneumokocker i Finland (på finska)