Vem får pneumokockvaccin gratis?

På denna sida finns anvisningar om vem som får pneumokockvaccinet som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet, vilka vaccin som används för de olika målgrupperna och tidtabellerna.  

Det nationella vaccinationsprogrammets pneumokockvaccinationer är avgiftsfria för den som får vaccinet.

Tidsschema för pneumokockvaccinationer i det Nationella vaccinationsprogrammet
MÅLGRUPP
För vem? 
PCV10
Synflorix

PCV13
Prevenar 13

eller

PCV20 Prevenar 20

PPV23
Pneumovax
Alla barn under 5 år 

vid 3, 5 och 12 månaders ålder

Komplettering av det åldersenliga vaccinskyddet hos bristfälligt vaccinerade eller ovaccinerade:
Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser 

Nej

Nej

Barn under 5 år som hör till riskgrupperna med
 • likvorfistel
 • kokleaimplantat (snäckimplantat)       
 • kronisk lungsjukdom
 • kronisk hjärtsjukdom (kliniskt signifikant sjukdom som orsakar symtom)
 • diabetes
 • mjälten fungerar inte eller saknas
 • HIV-infektion
 • annan immunbrist
 • permanent institutionsvård

vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Komplettering av det åldersenliga vaccinskyddet hos bristfälligt vaccinerade eller ovaccinerade:
Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser 

 

Nej.

En tilläggsdos efter individuellt övervägande av den behandlande läkaren, om personen fått PCV10-doserna. Vaccinet betalas av vårdenheten eller av den vaccinerades vårdnadshavare.

Patienter som har bortopererad mjälte eller nedsatt funktion i mjälten:
En dos för över 2 år fyllda, tidigast 2 månader efter den senaste PCV-vaccinationen. Boosterdos med 5 års mellanrum, som den vårdande enheten eller patienten eller patientens vårdnadshavare bekostar.

Andra riskgrupper:
Enligt individuell rekommendation av vårdande läkaren. En dos för över 2 år fyllda, tidigast 2 månader efter den senaste PCV-vaccinationen. Inga boosterdos.

Personer som genomgått stamcellstransplantation
Vaccination av personer som mottagit stamcellstransplantat
Nej

3 doser oberoende av tidigare vaccinationer:
6, 8 och 14 mån. efter transplantationen

Allogen transplantation:fjärde dosen ges 16 månader efter transplantationen om personen insjuknat i kronisk GVHD

Autolog transplantation:
En dos för över 2 år fyllda, tidigast 2 månader efter den senaste PCV-vaccinationen.
1 boosterdos efter 5 år.

Allogen transplantation: Rekommenderas inte.

Under 75-åringar

 • Med svår njursjukdom                 (GFR ≤ 30, nefrotiskt syndrom)
 • Personer med kraftig immunbrist  
Nej En dos om patienten inte tidigare fått PCV-vaccination
                
En dos om patienten tidigare fått bara PPV-vaccin 
Nej

65-84-åringar som lider av

 • kronisk obstruktiv lungsjukdom
 • astma
   

Nej     

En dos om personen inte tidigare har fått PCV-vaccin

En dos on personen tidigare har fått bara PPV-vaccin

Nej