THL utreder sambandet mellan hepatit E-smitta och medwurst

Utgivningsdatum 7.3.2024 11.26 | Publicerad på svenska 8.3.2024 kl. 13.09
Nyhet

Under januari–februari har 81 fall av hepatit E anmälts till THL:s register över smittsamma sjukdomar från olika håll i Finland. Hälften av fallen har hamnat på sjukhus.

Av de 30 fall som THL intervjuade nämnde 27 att de ätit medwurst eller salami från olika varumärken innan de insjuknade. Man har skickat en enkät till dem som smittats av hepatit E-virus och till slumpmässigt utvalda jämförelsepersoner från befolkningsregistret med vilken man noggrannare kartlägger ätandet av köttprodukterna.

Livsmedelsverket har undersökt livsmedelsprover på basen av de varumärken som framkommit i THL:s utredningar. I medwurst tillverkad av en inhemsk tillverkare har hepatit E-virus konstaterats. Dessa produktpartier finns inte längre till försäljning.  

THL genotypar de hepatit E-virus som konstaterats i proven för de aktuella fallen och strävar efter att jämföra dem med de virus som hittats i medwursten. THL informerar om hur utredningen framskrider i sina infektions- och vaccinationsnyheter.

Människor smittas i allmänhet av livsmedel

Hepatit E är en leverinflammation orsakad av virus. Största delen av de smittade har en hepatit E-infektion utan symtom. Symtom på smitta kan vara bland annat feber, magsjuka och gulnad hud och gulnade ögonvitor. Symtomen uppträder i genomsnitt 40 dagar efter att man blivit smittad.

Människan smittas i allmänhet via livsmedel. Hepatit E-virus kan spridas via människors eller djurs avföring till vatten och livsmedel och det förekommer också i det smittade djurets inre organ. Man kan också smittas i direkt kontakt med avföringen från en människa eller ett djur som utsöndrar viruset.

Medwurst och salami är korvar med lång hållbarhet som tillreds genom kallrökning. Hepatit E-virus kan finnas kvar i sådana kallrökta korvar om viruset har funnits i råvarorna. Normal upphettning av maten dödar hepatit E-viruset. 

Tilläggsuppgifter

Meetvurstista todetun hepatiitti E-viruksen yhteyttä sairastumisiin selvitetään (Livsmedelsverkets meddealnde 7.3.2024, på finska) 

Vad är hepatit E (THL)

Fler fall än normalt av hepatit E har konstaterats i början av året – köttprodukter utreds som bakomliggande orsak (THL:s nyhet 13.2.2024)

I januari har fler hepatit E-infektioner än normalt konstaterats – THL utreder orsaken till ökningen (Nyhet från THL 24.1.2024) 

Ruska Rimhanen-Finne (hepatit E-uppföljning och epidemiutredning)
epidemiologiveterinär
THL
tfn 029 524 8942
[email protected] 

Päivi Laurila (virustypning)
specialist
THL
tfn 029 524 8023
[email protected]

Infektionssjukdomar Infektiotaudit ja rokotukset hepatiitti e - Infektiotaudit ja rokotukset