Biobanksverksamhet

Med biobanksverksamhet avses professionell och enhetlig insamling, lagring och utlämning av prover från människa (blod, provbitar osv.) för medicinsk forskning utgående från på förhand fastställda principer. I en biobank sammanställs forskningssamlingar, som består av gamla prover från människa och tillhörande uppgifter, eller också skapas nya samlingar för framtida biobanksforskning.

Biobankerna skapar en högklassig och myndighetsövervakad ram för den medicinska forskningen i och med att provgivarnas rättigheter bevakas noggrant. 

Bestämmelser om biobanker och biobanksforskning finns i biobankslagen. Valvira underhåller biobankregister, som innehåller information om alla biobanker.

Finländska biobanker

I Finland annorlunda sjukvårdsdistrikt, universitet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Terveystalo har inrättat biobanker. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea underhåller biobankregister, som innehåller information om alla biobanker.

Läs mer om finländska biobanker (på finska)

Finländska biobanker

Biobank kooperativet, FINBB

FINBB är ett biobank kooperativ, som grundades 2017 och ägs av finska universitet och universitetssjukhus och Institutet för Hälsa och välfärd. Alla offentliga biobanker i Finland är medlemmar i FINBB. THL Biopankki gick med i kooperativet 2019.

Läs mer på FINBB webbsidor (på finska)