Bakgrund och betydelse

Den senaste revideringen av det finländska penningspelsystemet gjordes vid årsskiftet. De tre tidigare penningspelsammanslutningarna, Veikkaus Oy, Penningautomatföreningen och Fintoto Oy, fusionerades till ett bolag, dvs. Veikkaus Oy. 

Genom denna undersökning bedöms penningspelandet, spelbolagens marknadsföring och penningspelrelaterade problem under 2016 före fusionen av de tre spelbolagen. När undersökningarna upprepas om ett år bedöms situationen efter fusionen. Syftet är att utreda om fusionen eventuellt har följder, och i så fall vilka de är.

Lotterilagen innehåller en förpliktelse att följa upp och forska kring befolkningens penningspelande och de problem som spelandet vållar. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har gett detta uppdrag till Institutet för hälsa och välfärd (THL). Undersökningen genomförs på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet som ett samarbete mellan THL och Statistikcentralen. 

Forskarna och experterna inom social- och hälsovården samt de politiska beslutsfattarna behöver information från undersökningen i sitt arbete för att bättre kunna bedöma och förebygga penningspelproblem samt utveckla vårdmetoder. Undersökningsmaterialet används även i bedömningen av skadligheten hos olika typer av spel. Deltagarna bidrar i detta viktiga arbete.