Kontaktuppgifter

Maarit Leinonen
överläkare
tel. +358 29 524 7640
e-post: [email protected]

Basinformation om projektresultaten har presenterats i projektets studier och publikationer. Nyckeltal som producerats av projektet kan överlåtas till utomstående. Den nya tillståndsmyndigheten Findata beviljar de tillstånd som behövs för sekundär användning av registerdata. Närmare information och rådgivning ges av forskningschefen.