Kontaktuppgifter

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för planeringen och genomförandet av undersökningen MoniSuomi.

Mer information om undersökningen

Om du har frågor om den här undersökningen eller enkäten, kan du kontakta oss

  • per e-post: monisuomi(at)thl.fi

Kontaktuppgifter

Lotta Mäkipää
projektplanerare
tfn 029 524 8529
e-post: [email protected]

Hannamaria Kuusio
forskningschef
tfn 029 524 7657
e-post: [email protected]