Nationell undersökning riktad till personer födda utomlands om hälsa, välfärd och tjänster (MoniSuomi)

varmluftsballonger i luften.

Projektperiod:

1.1.2022–

Organisationsenhet:

Jämlikhet

På andra webbplatser:

I MoniSuomi-undersökningen samlar vi in information om hälsotillstånd, välfärd och erfarenheter av social- och hälsovårdstjänster hos personer födda utomlands som bor i Finland. Den information som fås genom undersökningen är till hjälp vid bedömning av hur personer som bor i Finland mår. Dessutom är undersökningsresultaten till hjälp i utvecklingen av tjänster, som främjar befolkningens hälsa och välfärd i den föränderliga globala situationen.

Undersökningen MoniSuomi ingår i THL:s befolkningsundersökningsserie Terve Suomi (Undersökningen Hälsosamma Finland). Med hjälp av den information som fås i undersökningen MoniSuomi kan jämlikheten för befolkningen med utländsk bakgrund i Finland främjas.
Läs mer om Undersökningen Hälsosamma Finland.

Befolkningsundersökningar är en vedertagen finsk tradition för främjande av hälsa och välfärd. Genom att delta i undersökningen är du en del av den finska välfärdshistorien.

Samarbetspartner och finansiärer

Samarbetspartner och finansiärer i undersökningen MoniSuomi är arbets- och näringsministeriet, Kompetenscentret för integration av invandrare samt Helsingfors, Esbo, Vanda och Åbo städer och Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF.