Välfärdsundersökningen för personer födda utomlands (FinMonik)

Projektperiod:

1.3.2018-31.8.2020

Organisationsenhet:

Jämlikhet

På andra webbplatser:

FinMonik är en undersökning genomfört av Institutet för hälsa och välfärd (THL). I FinMonik samlades tillförlitlig information om den utländska befolkningens hälsa och välfärd, arbets- och funktionsförmåga samt användning och erfarenheter av tjänster. Dessutom samlade vi in information om sysselsättning och eventuella hinder för att hitta ett jobb samt eventuella upplevelser av diskriminering.

Med hjälp av informationen kan vi främja utländska invånares arbets- och funktionsförmåga och hälsa samt utveckla social- och hälsotjänsterna.  Undersökningens statistiska urval är 13 650 personer.

Informationen behövs för att främja hälsa och välfärd, förbättra tjänsterna och följa integrationen. Undersökning blev genomfört i 2018-2019.

Undersökningen finansieras av arbets- och näringsministeriet (ANM), EU:s integrationsfond (AMIF) och Esbo stad.

UNDERSÖKNINGEN FINANSIERADES AV

Arbets- och näringsministeriet logo.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden logo.

Esbo stad logo.

I SAMARBETE MED

Justitieministeriet

Statistikcentralen

Helsingfors stad

Tammerfors stad

Uleåborg stad 

Vanda stad