Stark informationsunderlag och forskningsbaserad information om integration (FinMonik2)

I projektet stärktes  informationsunderlaget i systemet för integrationsuppföljning och togs fram information om hälsa och välfärd hos personer flyttat till Finland.

Projektperiod: 1.9.2020–31.12.2022

Organisationsenhet: Jämlikhet

Mål

Projektet bestod  av tre mål som stöder varandra:

De viktigaste klientdatasystemens datainnehåll och användningsmöjligheter kartläggs.
Det togs  fram evidensbaserad information om hälsa och välfärd hos personer som flyttat till Finland.

Informationen produktifierades  som stöd för beslutsfattandet.

Genomförande

I projektet kartlades  vilka centrala uppgifter som insamlas i klientdatasystemen som kan användas i uppföljningen av integrationen. Dessutom producerades  och produktifierades evidensbaserad information om hälsa och välfärd hos personer som flyttat till Finland. Information producerades  i syfte att stöda integrationen.

Kontaktuppgifter

Hannamaria Kuusio
forskningschef
tfn. 029 524 7657
[email protected]

Lotta Mäkipää
projektkoordinator 
tfn. 029 524 8529
[email protected]

Finansierad av

AMIF logo