Webbutbildning om antirasism för yrkespersoner

Två personer står och tittar på himlen.

Projektperiod:

1.1.2022–31.12.2022

Organisationsenhet:

Jämlikhet

Webbutbildning

Webbutbildning om antirasism för yrkespersonertbildningen består av 16 videoföreläsningar, begreppen och frågor.

Gå till utbildningen (Invandring och kulturell mångfald)

Mål

Målet med projektet var att minska etnisk diskriminering och strukturell rasism genom att erbjuda yrkespersoner och studerande information om antirasistiskt arbete.

Vi utvecklade ett högklassigt webbutbildningspaket som hjälper yrkespersoner och studerande att få mer information om ett antirasistiskt arbetssätt samt att utnyttja ett antirasistiskt arbetssätt i sitt eget arbete.

Projektet främjade statsrådets handlingsprogram Ett jämlikt Finland för att bekämpa rasism och främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Webbutbildningen om antirasism utvecklades som en åtgärd i handlingsprogrammet.

Genomförande och målgrupp

Projektet erbjöd videor om rasism som webbutbildning. Videorna är verktyg som hjälper att:

  • identifiera rasistiska strukturer i det egna arbetet.
  • utveckla verksamhetssätten så att de blir antirasistiska.

Målgruppen för utbildningen var yrkespersoner och studerande som arbetar både inom social- och hälsovårdsbranschen och inom dess närliggande branscher (undervisningsbranschen, skyddsbranschen) samt deras organisationer och läroanstalter. De som arbetar och studerar inom dessa branscher möter i sitt arbete invandrare och etniska minoriteter, vilket ger dem en utmärkt möjlighet att stärka sitt antirasistiska arbetssätt.

Webbutbildningen kan också utnyttjas av yrkespersoner och studerande som arbetar inom andra branscher och som i sitt arbete möter invandrare och synliga minoriteter. Kursen erbjuder utmärkta verktyg för alla som vill stärka ett jämlikt arbetssätt.

Projektet gynnar alla flyktingar, asylsökande, invandrare och etniska minoriteter som utsätts för rasism i sitt liv.

Utbildningsmaterialet som producerades inom projektet utvecklades i samarbete med projektpartnern och samarbetsnätverket genom att utnyttja principerna för gemensam utveckling.

Samarbetspartner

Projektet koordinerades av THL. Projektpartner var Tuotantoyhtiö Opetuselokuvat Oy.
De viktigaste samarbetspartnerna i projektets omfattande samarbetsnätverk var justitieministeriet (JM), social- och hälsovårdsministeriet (SHM) samt arbets- och näringsministeriet (ANM), som deltar i projektet både innehållsmässigt och i form av samfinansiering.

Finansiering

Projektet finansierades av Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF), JM, SHM och ANM. 

Kontaktuppgifter

Mona Eid
projektledare
tfn 029 524 8707
e-post: [email protected]

Anu Castaneda
forskningschef
tfn 029 524 7848
[email protected]