Webbutbildning om antirasism för yrkespersoner

Två människor står och tittar mot himlen.

Webbutbildning om antirasism för yrkespersoner – kunskaper, färdigheter, känslor är ett kvalitativt och omfattande informationspaket om arbetet mot rasism. Utbildningens teman behandlar rasism och dess uttrycksformer i det finländska samhället. Målet är att minska etnisk diskriminering och strukturell rasism genom att erbjuda yrkespersoner och studerande information om antirasistiskt arbete.

Utbildningen riktar sig särskilt till yrkespersoner och studerande inom social- och hälsovården, det pedagogiska området och undervisningssektorn samt säkerhetsbranschen. Utbildningen kan dock vara till nytta för alla som eftersträvar mer jämlika och icke-diskriminerande arbetssätt.

Utbildningen är gratis och du kan använda vårt material som en del av ditt eget utbildningsmaterial

Välkommen att lära dig om antirasism!

I början av denna sida finns ett kort dokument som ger dig en introduktion till webbutbildningen. Hela utbildningen består av 16 videoföreläsningar där experter informerar om ämnet ur olika perspektiv. Varje föreläsning finns på en egen sida. I anslutning till videoföreläsningarna har vi samlat viktiga begrepp, talarens presentation och några frågor som vägleder dig i dina studier.

Videoföreläsningarna lär dig att

  • identifiera rasistiska strukturer i ditt arbete
  • utveckla arbetssätten så att de blir antirasistiska
  • hantera känslorna som kan väckas av ämnets teman.

Via den här listan kommer du till valfri del

Gå hela utbildningen eller välj de delar som passar dig bäst

Läroanstalter och organisationer kan dra nytta av utbildningsmaterialet på många sätt. Föreläsningarna fungerar som självständiga informationsblock. Därför behöver man inte gå hela utbildningen, utan kan välja ut vissa delar enligt behov.

Materialet i webbutbildningen passar utmärkt även för personer som utför lednings- eller chefsarbete. Det lönar sig att använda utbildningsmaterialet i organisationens utvecklingsarbete till exempel under team- och utvecklingsdagar.

Vi har skapat en genväg genom att dela in den omfattande utbildningen i olika block, så att du kan välja de delar som bäst passar din bransch och din uppgift:

För chefer/ledare

För social- och hälsovården

För utbildnings- och pedagogikområdet

För säkerhetsbranschen

Webbutbildningens upphovsmän

Utbildningen har utvecklats som en del av Ett jämlikt Finland – Statsrådets handlingsprogram mot rasism och för goda relationer.

Innehållet i webbutbildningen om antirasism har utvecklats tillsammans med yrkespersoner som hör till målgruppen, forskare och experter på antirasism. Arbetsgruppens medlemmar representerar olika branscher och arbetar inom den offentliga och privata sektorn och i frivilligorganisationer.

THL har lett genomförandet av projektet, koordinerat och styr planeringen av innehållet och deltagit i genomförandet av produktionen. Tuotantoyhtiö Opetuselokuvat oy har varit projektpartner i utvecklingen av webbkursen och producerat videomaterialet.

Justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har varit både innehållsmässiga samarbetspartner och finansiärer. Största delen av projektet har finansierats av Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).