Personal

Laura Kestilä, teamhef, forskningschef

Ariane Bertogg, gästforskare
Henrik Dobewall, specialforskare
Camilla Elonen, gästforskare
Niko Eskelinen, gästforskare
Otto Honkanen, forskningssamordnare
Anna Hägglund, gästforskare
Katja Ilmarinen, specialforskare
Laura Jernström, specialforskare
Sakari Karvonen, forskningsprofessor
Timo Kauppinen, ledande forskare
Sanna Kärkkäinen, specialforskare
Jukka Laaksonen, forskare
Johanna Lammi-Taskula, forskningschef
Merita Mesiäislehto, specialforskare 
Milena Nevanto, gästforskare
Johanna Närvi, specialforskare
Sebastián Peña Fajuri, specialforskare
Ville Päivärinne, gästforskare
Liina Rintala, forskningsassistent
Katriina Rosengren,  gästforskare
Paula Saikkonen, forskningschef
Minna Salmi,  gästforskare
Henri Salokangas, specialforskare 
Outi Sirniö, specialforskare
Jukka Sivonen, specialforskare
Ossi Tahvonen, gästforskare
Felix Tropf, gästforskare
Netta Tuominen, forskningsassistent
Amanda Tuomola, gästforskare
Joonas Uotinen,  forskare 
Maria Vaalavuo, ledande forskare
Sanni Välimäki, forskare
Tobias Wolfram, gästforskare

Personalens e-postadresser har formen: [email protected]