Forskning om välfärdsstaten och reformer

Enheten för forskning om välfärdsstaten och reformerföljer upp, undersöker och stöder servicesystemet, tjänsterna för olika befolkningsgrupper och utvecklingen av socialskyddet. 

Enheten producerar tvärvetenskaplig forskningsdata för att stödja utvecklingen och samordningen av social- och hälsovårdens servicesystem och systemet för social trygghet, identifierar mekanismer bakom sociala problem och söker välfärdspolitiska lösningar till dessa samt utvecklar tjänster och förmåner med målet att skapa en samverkande och effektiv helhet.

Team som hör till enheten

Kontaktinformation

Mikko Peltola
enhetschef
tfn 029 524 7458
e-post: [email protected]

Postadress
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enheten Forskning om välfärdsstaten och reformer
PB 30
00271 Helsingfors