Personal

Eeva Nykänen, teamchef, ledande expert 

Sanna Blomgren, forskare
Mirva Elovainio,  forskare
Tapio Haaga, gästforskare
Juulia Hietamäki, gästforskare
Heikki Hiilamo, forskningsprofessor
Saija Iivonen, forskare
Aleksi Karhula, gästforskare
Pekka Karjalainen, specialist
Minna Kivipelto, ledande forskare
Satu Korhonen, utvecklingschef
Emma Korpi, projektplanerare
Maili Malin, specialforskare
Markku Malkamäki, specialist
Pasi Moisio, forskningsprofessor
Susanna Mukkila, expert
Joonas Ollonqvist, specialforskare
Jussi Partanen, gästforskare
Johanna Peltoniemi, specialforskare | Expertis
Annakaisa Ritala, gästforskare
Sonja Ruottunen, specialforskare
Peppi Saikku, forskningschef
Mirka Smolej, specialplanerare
Niina Tanner, forskare
Jussi Tervola, forskningschef
Anna-Kaisa Tuovinen, specialist

Personalens e-postadresser har formen: [email protected]