Kommunikation och påverkan

Enheten för kommunikation och påverkan

  • ansvarar för den strategiska utvecklingen av kommunikationen
  • ansvarar för den interna och den externa kommunikationen, kanalerna för informationsspridning och informationsprodukterna
  • främjar interaktionen mellan institutet och dess olika intressegrupper och upprätthåller kanalerna
  • hjälper medierepresentanter att hitta tillförlitlig information och experter
  • sprider kännedom om THL, dess produkter och dess expertis
  • har hand om samarbetet med intressegrupperna och anknytande analyser
  • sköter kommunikationen i specialsituationer
  • stödjer avdelningarna i arbetet med att uppnå målen för påverkan
  • stödjer genomförandet av institutets strategi med kommunikativa medel.

Kontaktinformation

Servicenummer för medier 

Enheten för kommunikation och påverkan betjänar medierna vardagar kl. 9–16.
tfn 029 524 6161
E-post: info(at)thl.fi

Andra kontaktuppgifter

Marjo Loisa, kommunikationsdirektör 
tfn 029 524 7876

Maria Kuronen, publicationschef
tfn 029 524 8743

Marko Lähteenmäki, kommunikationschef
tfn 029 524 7189

Piritta Rautavuori, kommunikationschef
tfn 029 524 7120

Jonas Sivelä, ledande expert, teamchef
tfn 029 524 7086

Eija Petäjäjärvi, kommunikationsassistent
tfn 029 524 7557

E-postadresser: [email protected]

Postadress

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enheten för kommunikation och påverkan
PB 30
00271 Helsingfors

 

 

Medborgarrådgivningen står till tjänst

Rådgivning för användare av offentlig service.
Medborgarrådgivning

Om du inte är säker på vilken myndighet du ska vända dig till med din fråga, kan du kontakta Medborgarrådgivningen. Medborgarrådgivningens centraliserade rådgivningstjänst hjälper dig att hitta rätt myndighet för ditt ärende.

På vår webbplats