Hanna Alastalo

Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: 029 524 8609
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Väestön terveys
 • Väestötutkimus
 • Pitkittäistutkimus
 • Epidemiologia

Päätehtävät

 • Tutkimus
 • Asiantuntijatehtävät

Koulutus

 • 2014, FT, kansanterveystiede, Helsingin yliopisto
 • 2005, TtM, hoitotiede, Tampereen yliopisto
 • 1999, Terveydenhoitaja, Helsingin ammattikorkeakoulu

Työkokemus

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, erikoistutkija 2015–
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, tutkija, 2009–2014  
 • Kansanterveyslaitos, tutkija, 2006–2009  
 • Kansanterveyslaitos, tutkimushoitaja, 2000–2006 

Käynnissä olevat projektit

Julkaisuja

Väitöskirja

Alastalo Hanna (2013) Early life stress and later health. Cardiovascular disease and general health among former war evavuees. Research 114. Helsinki: THL.

Tieteelliset artikkelit

 • Katri Räikkönen; Eero Kajantie; Anu-Katriina Pesonen; Kati Heinonen; Hanna Alastalo; Jukka T Leskinen; Kai Nyman; Markus Henriksson; Jari Lahti; Marius Lahti; Riikka Pyhälä; Soile Tuovinen; Clive Osmond; David JP Barker; Johan G Eriksson. Early Life Origins of Resilience to Cognitive Decline Up to Old Age: The Helsinki Birth Cohort Study. PLoS One. 2013;8(1):e54707. doi: 10.1371/journal.pone.0054707. Epub 2013 Jan 30.
   
 • Anu-Katriina Pesonen, Johan G Eriksson, Kati Heinonen, Eero Kajantie, Soile Tuovinen, Hanna Alastalo, Markus Henriksson, Jukka T Leskinen, Clive Osmond, David JP Barker and Katri Räikkönen. Cognitive function and decline after early life stress exposure. Neurobiol Aging. 2013 Jun;34(6):1674-9. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2012.12.012. Epub 2013 Jan 18.
   
 • Soile Tuovinen, Katri Räikkönen, Eero Kajantie, Markus Henriksson, Jukka T Leskinen,Anu-Katriina Pesonen, Kati Heinonen, Jari Lahti, Riikka Pyhala, Hanna Alastalo, Marius Lahti, Clive Osmond, David JP Barker, and Johan G Eriksson. Hypertensive disorders in pregnancy and cognitive decline in the offspring up to old age. Neurology. 2012 Oct 9;79(15):1578-82. doi: 10.1212/WNL.0b013e31826e2606. Epub 2012 Oct 3.
   
 • Alastalo H, Räikkönen K, Pesonen AK, Osmond C, Barker DJ, Heinonen K, Kajantie E & Eriksson JG. Cardiovascular morbidity and mortality in Finnish men and women separated temporarily from their parents in childhood – a life course study. Psychosom Med. 2012 Jul-Aug;74(6):583-7.
   
 • Alastalo H, Räikkönen K, Pesonen AK, Osmond C, Barker DJ, Heinonen K, Kajantie E & Eriksson JG. Early life stress and blood pressure levels in late adulthood. Published online: J Hum Hypertens. 2012 Feb 16. doi: 10.1038/jhh.2012.6. [Epub ahead of print]
   
 • Alastalo H, Räikkönen K, Pesonen AK, Osmond C, Barker DJ, Kajantie E, Heinonen K, Forsén TJ & Eriksson JG. Cardiovascular health of Finnish war evacuees 60 years later. Ann Med. 2009; 41(1): 66-72.

Työraportit

 • Noro A, Mäkelä M, Finne-Soveri H, Alastalo H. Kotihoidon toimintamallit ja henkilöstö vuonna 2014 - Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantatutkimus. THL, Tutkimuksesta tiiviisti 2. Helmikuu 2015. 
   
 • Alastalo H, Noro A, Mäkelä M, Finne-Soveri H. Kunnissa valmiudet toteuttaa vanhuspalvelulakia lisääntyneet – Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantatutkimus. THL, Tutkimuksesta tiiviisti 27. Marraskuu 2014. 
   
 • Noro A, Mäkelä M, Finne-Soveri H, Alastalo H. Henkilöstörakenne on vahvistunut ympärivuorokautisessa hoidossa vuodesta 2013 vuoteen 2014 - Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantatutkimus. THL, Tutkimuksesta tiiviisti 26. Marraskuu 2014. 

Kirja-artikkelit

 • Alastalo H, Aemejelaeus R, Noro A. Vanhuspalvelulain haasteet kunnille. Teoksessa Noro A, Alastalo H (toim.) Vanhuspalvelulain 980/2012 toimeenpanon seuranta – tilanne ennen lain voimaantuloa vuonna 2013. THL, Raportti 13/2014, 71-79.
   
 • Mäkelä M, Alastalo H. Iäkkään väestön hyvinvointia edistävät palvelut. Teoksessa Noro A, Alastalo H (toim.) Vanhuspalvelulain 980/2012 toimeenpanon seuranta – tilanne ennen lain voimaantuloa vuonna 2013. THL, Raportti 13/2014, 80-85.
   
 • Mäkelä M, Alastalo H, Noro A, Finne-Soveri H. Palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointi. Teoksessa Noro A, Alastalo H (toim.) Vanhuspalvelulain 980/2012 toimeenpanon seuranta – tilanne ennen lain voimaantuloa vuonna 2013. THL, Raportti 13/2014, 131-140.
   
 • Mäkelä M, Alastalo H, Noro A, Finne-Soveri H. Palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointi. Teoksessa Noro A, Alastalo H (toim.) Vanhuspalvelulain 980/2012 toimeenpanon seuranta – tilanne ennen lain voimaantuloa vuonna 2013. THL, Raportti 13/2014, 131-140.
   
 • Noro A, Finne-Soveri H, Mäkelä M, Alastalo H. Vanhuspalvelut 2013 – tilanne ennen vanhuspalvelulain 980/2012 voimaantuloa. Teoksessa Noro A, Alastalo H (toim.) Vanhuspalvelulain 980/2012 toimeenpanon seuranta – tilanne ennen lain voimaantuloa vuonna 2013. THL, Raportti 13/2014, 189-196.

Toimitetut teokset

Noro A, Alastalo H (toim.) Vanhuspalvelulain 980/2012 toimeenpanon seuranta – tilanne ennen lain voimaantuloa vuonna 2013. THL, Raportti 13/2014