Laura Hietapakka

Laura Hietapakka

Virkanimike: Tutkija
Puh: 029 524 7404
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiotutkimus
 • Palvelujärjestelmä

Päätehtävät

 • tutkimustyö
 • hankkeiden koordinointiin liittyvät tehtävät
 • Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu

Koulutus

 • 2020– tohtorikoulutettava, sosiaalitieteiden tohtoriohjelma, Helsingin yliopisto
 • 2014, valtiotieteiden maisteri, sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto
 • 2010, valtiotieteiden kandidaatti, sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto
 • 2002, sairaanhoitaja AMK, Helsingin ammattikorkeakoulu

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)

Käynnissä olevat projektit

Päättyneitä projekteja

 • 2019–2020 Paljon palveluja tarvitsevien tunnistaminen (PAPATA-hanke)
 • 2016–2019, Osaavan työvoiman varmistaminen sote-murroksessa (COPE-hanke)
 • 2014–2016, Valinnanvapauden muotoutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa (VALVA-hanke)
 • 2011–2013, Ulkomaalaistaustaiset lääkärit ja hoitajat suomalaisessa terveydenhuollossa

Verkostot

Julkaisuja 

Tieteelliset artikkelit

Hietapakka, L., Elovainio, M., Wesolowska, K., Aalto, A. M., Kaihlanen, A. M., Sinervo, T. & Heponiemi, T. (2019). Testing the psychometric properties of the Finnish version of the cross-cultural competence instrument of healthcare professionals (CCCHP). BMC Health Services Research, 19 (1), 294.

Wesołowska, K., Hietapakka, L., Elovainio, M., Aalto, A-M., Kaihlanen, A-M., Heponiemi, T. (2018). The association between cross-cultural competence and well-being among registered native and foreign-born nurses in Finland. PLoS ONE 13(12).

Aalto A-M., Heponiemi T., Keskimäki I., Kuusio H., Hietapakka L., Lämsä R., Sinervo T., & Elovainio M. (2014). Employment, psychosocial work environment and well-being among migrant and native physicians in Finnish health care. European Journal of Public Health, 24, 445–451.

Hietapakka L., Elovainio M., Heponiemi T., Kuokkanen L., Presseau J., Eccles M., Aalto A-M., Pekkarinen L, & Sinervo T. (2013). Do nurses who work in a fair organization sleep and perform better and why? Testing the potential psychosocial mediators of organizational justice. Journal of Occupational Health Psychology, 18, 481–491.

Hietapakka L., Elovainio M., Lämsä R., Kuusio H. & Aalto A-M. (2013). Perusterveydenhuollon esimiesten kokemuksia ulkomaalaistaustaisesta terveydenhuoltohenkilöstöstä: voimavara vai ei? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 4/2013.

Lehtiartikkelit

Hietapakka L. & Räty M. (2019). Sote-alan töissä tarvitaan monikulttuurisuustaitoja. HS Vieraskynä 11.2.2019.

Hietapakka L. (2017). Miten torjua eriarvoisuutta monikulttuurisissa terveydenhuollon työyhteisöissä? Puheenvuoro. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 54, 247–250.

Hietapakka L. & Junnila M. (2015). Terveydenhuollon ammattilaisten suhtautuminen asiakkaan valinnanvapauteen. Terveydenhoitaja-lehti 7/2015, 18–19.

Monografiat

Hietapakka L., Tiirinki H. & Sinervo T. (2020). Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa Suomessa. Teoksessa Juha Koivisto ja Hanna Tiirinki (toim.) Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluissa (ss. 41–59). Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:38, Helsinki.

Junnila M., Hietapakka L. & Whellams A. (toim.) (2016). Hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi. Valinnanvapauden muotoutuminen sote-palveluissa. THL raportteja 11/2016.

Aalto A-M., Elovainio M., Heponiemi T., Hietapakka L., Kuusio H., & Lämsä R. (2013). Ulkomaalaistaustaiset lääkärit ja hoitajat suomalaisessa terveydenhuollossa – haasteet ja mahdollisuudet. THL raportteja 7/2013.

Sinervo T., Koponen E.-L., Syrjä V. & Hietapakka L. (2013). Hoiva-avustajaselvitys: Joustava koulutus- ja työllistymisväylä sosiaali- ja terveyspalveluiden avustaviin tehtäviin. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:40.

Sinervo L. & Hietapakka L. (2013). Työttömien terveyspalvelut. Valtakunnallisen terveyskeskuskyselyn 2013 tulokset. THL, Työpaperi 41/2013.

Konferenssiesitelmät

Hietapakka, L., Sinervo, T., Lehtoaro, S., Kaihlanen, A., Laulainen, S., Niiranen, V., Juujärvi, S. Essential competences of the practitioners in the changing health and social sector in Finland. 11th European Public Health Conference, Slovenia, Ljubljana 28.11-1.12.2018.

Elovainio M., Hietapakka L., Aalto A-M., Heponiemi T., & Kuusio H. Foreign nurses in Finland: motivations for migration and integration to working life. Posteri, 5th European Public Health –konferenssi, Malta 8.-10.11.2012.

Työraportit

Hietapakka, L., Elovainio, M., Kaihlanen, A., Gluschkoff, K., Virtanen, L. & Heponiemi, T. (2021). Ketkä lisäsivät sähköistä asiointia sosiaali- ja terveyspalveluissa koronaepidemian aikana? Tutkimuksesta tiiviisti 44/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Kaihlanen, A., Virtanen, L., Valkonen, P., Kilpinen, J., Hietapakka, L., Buchert, U., Hörhammer, I., Isola, A-M., Laukka, E., Kouvonen, A., Kujala, S. & Heponiemi, T. (2021). Haavoittuvat ryhmät etäpalvelujen käyttäjinä: kokemuksia COVID-19-epidemian ajalta. Tutkimuksesta tiiviisti 33/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Hietapakka, L., Karjalainen, P., Liukko, E. & Sinervo, T. (2019). Monialaista palvelujen yhteensovittamista tarvitsevien asiakkaiden sekä työ- ja toimintakyvyn tukitarpeiden tunnistaminen Suomessa. Tutkimuksesta tiiviisti 52/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Lehtoaro, S., Hietapakka, L., Kaihlanen, A., Heponiemi, T., Aalto, A-M. 2018. Ammatillinen koulutus ja kielikoulutus edistävät ulkomaalaistaustaisten hoitajien ja lääkäreiden työllistymistä Suomessa: Monikulttuurinen hoitajan ja lääkärin työ -tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 13, toukokuu 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.