Teija Hammar

Virkanimike: Johtava asiantuntija
Puh: 029 524 7149
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen, vertailukehittäminen
 • Ikäihmisten palvelut, palvelujen yhteensovittaminen
 • Kotihoito

Päätehtävät

 • RAI –vertailukehittäminen: kotihoidon ja laitoshoidon RAI:n kehittäminen, tutkiminen, käyttöönotontukeminen (mm. RAI -arviointitiedon laadunvarmennus)
 • Tutkijana EU-projekteissa: IBEnC (kotihoidonRAI) ja PACE -saattohoidon tutkiminen ja kehittäminen

Koulutus

 • 2008, Terveystieteen tohtori, terveystaloustiede, Tampereen yliopisto
 • 1996, Terveydenhuollon maisteri, hoitotiede, Helsingin yliopisto 
 • 1986 Terveydenhoitajan tutkinto, Kuopion terveydenhuollon oppilaitos
 • 2014 Pedagogiset opinnot, Haaga Helia amk

Työkokemus

 • Johtava asiantuntija, Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö, THL
 • Erikoistutkija, Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö, THL
 • Erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut – yksikkö, THL
 • Terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • ruotsi (tyydyttävä)
 • englanti (hyvä)
 • saksa ja espanja (alkeet)

Käynnissä olevat projektit

 • RAI –vertailukehittäminen (jatkuva toiminta)
 • PACE – Comparing the Effectiveness of Palliative Care for Elderly People in Long Term Care Facilities in Europe 
 • IBenC - Identifying best practices for care-dependent elderly by Benchmarking Costs and outcomes of Community Care  

Julkaisuja 

Väitöskirja 

Hammar T. (2008) Palvelujen yhteensovittaminen kotihoidossa ja kotiutumisessa. Kotihoidon asiakkaiden avun tarve ja palvelujen käyttö sekä PALKO-mallin vaikuttavuus ja kustannus-vaikuttavuus. Stakes, tutkimuksia 179

Tieteelliset artikkelit 

 • Finne-Soveri Harriet, Hammar Teija, Noro Anja (2011) Measuring the quality of long-term care in Finland.  Eurohealth, vol 16, No2.  
   
 • Halme N, Perälä ML, Laaksonen C, Hammar T, Toljamo M. (2009) The systematic review of effective interventions to promote collaboration between families and social and health services. Studies in Health Technology and Informatics, 146:795-796
   
 • Hammar T,  Rissanen P, Perälä M-L. (2009) The cost-effectiveness of integrated home care and discharge practice for home care clients. Health Policy, Volume 92, Issue 1,, Pages 10-2
   
 • Hammar T, Rissanen P, Perälä M-L. (2008)  Home-care clients' need for, and use and costs of services. European Journal of Aging 2008:5: 147─160. doi:10.1007/s10433-008-0078-4
   
 • Hammar T, Perälä M-L,  Rissanen P .(2007) The effects of integrated home care and discharge practice on functional ability and health-related quality of life: a cluster-randomised trial among home care patients. International Journal of Integrated Care 7 (27 August). ISSN 1568─4156. 

Lehtiartikkelit

Teija Hammar (2010) Kaikkialla Euroopassa puhutaan ikäihmisten palveluista ja laadusta. Tesso 8, 36-37

Toimitetut teokset 

J.Garcés, F.Ródenas & T.Hammar C onverging Methods to Link Social and Health Care Systems and Informal Care: Confronting Nordic and Mediterranean Approaches (2013) Teoksessa Kai Leichsering, Jenny Billings & Henk Nies (toim): Long-term Care in Europe, Improving  Policy and Practice, Palgrave macmillan