Sari Jokinen

Virkanimike: Asiantuntija
Puh: 029 524 7721
Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Asiantuntemus

  • omaishoidon tuki
  • ikäihmisten perhehoito
  • ikäihmisten palvelujen laatu
  • ikäystävällinen yhteiskunta

Päätehtävät

  • omaishoidon tuen kehittäminen
  • ikäihmisten palvelujen tilan seuranta
  • ikäihmisten palveluihin ja ikääntyvään yhteiskuntaan liittyvien palvelujen laatustandardisointityö
  • Ikääntymisen verkkosivuston aihekoordinaattori

Edustukset

  • Rintamaveteraaniasian neuvottelukunta, asiantuntija
  • ikäihmisten palveluihin ja ikääntyvään yhteiskuntaan liittyvä CEN- ja ISO-laatustandardisointityö, Suomen edustaja (SFS)