Pirita Forsius

Virkanimike: Tutkija
Puh: 029 524 7370
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Elämän loppuvaiheen hoito
 • Palliatiivinen hoito ja saattohoito
 • Iäkkäiden palvelut

Päätehtävät

 • Elämän loppuvaiheen hoidon tutkimus
 • Vanhuspalvelujen tila -seuranta
 • Tutkimus- ja asiantuntijatyö

Koulutus

 • 2018, Terveystieteiden maisteri, gerontologia ja kansanterveys, Jyväskylän yliopisto
 • 2008, Liiketalouden tradenomi, johtamistaitojen kehittäminen, Haaga-Helia AMK

Työkokemus

 • 2022–, tutkija, Vanhuspalvelujen tila -seuranta, THL
 • 2019–2021, tutkija, Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon hankkeet, THL

Käynnissä olevat projektit

Päättyneitä projekteja

Edustukset

 • 2021-2023, STM:n palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämisen valtionavustushankkeiden seurantaryhmän jäsen

Julkaisuja 

Konferenssiesitelmät

 • Forsius, P; Hammar, T & Alastalo H (2020) Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tukiverkosto iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa ja kotihoidossa. Posteri, 16. Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, verkkokonferenssi, 30.9.-1.10.2020.

Blogit

Työraportit