Salla Ruotsalainen

Salla Ruotsalainen, tutkija, THL


Virkanimike: Tutkija
Puh: 029 524 8426
Sähköposti: [email protected] 

Asiantuntemus

 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tutkimus 
 • ikääntyneiden palvelut

Päätehtävät

 • Tutkimustyö 
 • Ikäihmisten palveluiden henkilöstön tutkimus

Koulutus

 • 2020 ‒ Terveystieteiden tohtoriohjelma, terveydenhuoltotutkimus, Tampereen yliopisto 
 • 2017 Master of Public Health, kansanterveystiede, Lund University, Ruotsi 
 • 2013 Fysioterapeutti (AMK), Saimaan Ammattikorkeakoulu

Työkokemus

 • 2018 – Tutkija, THL
 • 2017–2018 Tutkimusassistentti, THL 
 • 2013–2015 Fysioterapeutti, Helsingin kaupunki 

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (tyydyttävä)
 • espanja (hyvä)

Käynnissä olevat projektit

 • Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä Veto) / Aikamittaus-hanke

Päättyneitä projekteja

 • Itseohjautuva työyhteisö 
 • Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa (COPE) 
 • Vanhuspalveluiden henkilöstö ja työn tuloksellisuus rakennemuutoksessa 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä­palveluiden seuranta ja arviointi (STePS 2.0) 

Julkaisuja 

Tieteelliset artikkelit

Ruotsalainen S, Jantunen S, Sinervo T: Which factors are related to Finnish home
care workers’ job satisfaction, stress, psychological distress and perceived
quality of care? - a mixed method study.
BMC Health Services Research 2020, 20(896).

Jantunen, S., Piippo, J., Surakka, J., Sinervo, T., Ruotsalainen, S., Burström, T. Self-Organizing Teams in Elderly Care in Finland: Experiences and Opportunities. Creative Nursing, 2019:26(1).

Lehtoaro S, Josefsson K, Sinervo T. Professionals' self-rated quality of care and its relation to competence, national guidelines and policies - a cross sectional study among Finnish elderly care workers. BMC Health Services Research. 2018;18(1):896.


Toimitetut teokset

Surakka, J. (toim.), Burström, T., Jantunen, S., Jeglinsky-Kankainen, I., Piippo, J., Rosengren, Å., Ruotsalainen, S., Sinervo, T. Itseohjautuvuus ikäihmisten palveluissa. Arcada Publikation 1/2020, Helsinki. 98 pages. Helsinki, Finland.

Vehko, T; Ruotsalainen, S; Hyppönen, H (eds.) E-health and e-welfare of Finland. Checkpoint 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki. 193 pages. Helsinki, Finland 2019. 

Vehko, T., Josefsson, K., Lehtoaro, S., Sinervo, T. 2018. Vanhuspalveluiden henkilöstö ja työn tuloksellisuus rakennemuutoksessa. THL raportti 16/2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Konferenssiesitelmät

Ruotsalainen, S., Keskimäki, I., Sinervo, T. Top managers’ views on integrated care - a qualitative study. ICIC20 - the 20th International Conference on Integrated Care, virtual conference. 9th, 16th, 23rd, 30th September 2020.

Ruotsalainen, S., Jantunen, S., Piippo, J., Sinervo, T. Kotihoidon työntekijöiden työhyvinvointiin yhteydessä olevat tekijät – monimenetelmätutkimus. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 7.11.2019, Tampere.
 
Ruotsalainen, S., Hietapakka, L., Sinervo, T. Integration and its association with stress and quality of care – exploring collaboration between sectors. ICIC19 – 19th International Conference on Integrated Care, 1.-3.4.2019, San Sebastian, Basque country. International Journal of Integrated Care. 2019;19(4):519. DOI


Työraportit   

Lehtoaro, S., Juujärvi, S., Sinervo, T. 2019. Sähköiset palvelut ja palvelujen integraatio haastavat osaamisen – Sote-ammattilaisten näkemyksiä tulevaisuuden osaamistarpeista. Tutkimuksesta tiiviisti, 3, tammikuu 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Lehtoaro, S., Hietapakka, L., Kaihlanen, A., Heponiemi, T., Aalto, A-M. 2018. Ammatillinen koulutus ja kielikoulutus edistävät ulkomaalaistaustaisten hoitajien ja lääkäreiden työllistymistä Suomessa – tuloksia Monikulttuurinen hoitajan ja lääkärin työ - tutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 13, toukokuu 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.