Laura Kestilä

Laura Kestilä

Virkanimike: Johtava tutkija, tiimipäällikkö
Puh: +358 29 524 8795
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Elämänkulkututkimus ja huono-osaisuuden ylisukupolvisuus
 • Sosiaaliepidemiologia
 • Koronaepidemian yhteiskunnalliset vaikutukset

Päätehtävät

 • Sosiaalinen kestävyys -tiimin päällikkö
 • Eriarvoisuustutkimus
 • Kansalliset ja kansainväliset asiantuntijatehtävät

Koulutus

 • 2012, väestötieteen dosentti, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
 • 2008, VTT, sosiologia (väestötiede), Helsingin yliopisto
 • 2002, VTM, sosiologia, Helsingin yliopisto
 • 2019, Valtionhallinnon johtamiskoulutusohjelma VALTIO-JOKO, HAUS
 • 2016, Johtamistaidon erikoisammattitutkinto, OMNIA Espoo

Työkokemus

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), johtava tutkija, tiimipäällikkö, 2020-
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), tutkimuspäällikkö, yksikön varapäällikkö, 2016–2019
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), erikoistutkija, 2009-2016
 • Kansanterveyslaitos (KTL), erikoistutkija, 2008–2009
 • Kansanterveyslaitos (KTL), tutkija, 2003–2008
 • Terveyden edistämisen keskus (Tekry), tutkija, 2001–2003
 • Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimussihteeri/tutkija, 2001

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)

Käynnissä olevat projektit

Edustukset

 • Social Monitoring and Reporting in Europe Expert Group, komitean jäsen
 • Koronaepidemian yhteiskunnallisten vaikutusten seurannan ja arvioinnin seurantaryhmä, puheenjohtaja
   

Julkaisuja

Väitöskirja/Lisensiaattityö

 • Kestilä, Laura (2008) Pathways to Health. Determinants of health, health behaviour and health inequalities in early adulthood. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A23/2008.

Muut julkaisut

Yhteensä 87 julkaisua, joista 49 vertaisarvioituja
10 valikoitua julkaisua
 

 • Kestilä L. (2008). Pathways to health. Determinants of health, health behaviour and health inequalities in early adulthood. Publications of the National Public Health Institute, Helsinki.
 • Remes H., Moustgaard H., Kestilä LM. & Martikainen P. (2019). Parental education and adolescent health problems due to violence, self-harm and substance-use: what is the role of parental health problems? Journal of Epidemiology & Community Health 73(3), 225–231.
 • Pirkola S., Isometsä E., Aro H., Kestilä L., Hämäläinen J., Veijola J., Kiviruusu O. & Lönnqvist J. (2005). Childhood adversities as risk factors for adult mental disorders: results from the Health 2000 -study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 40(10), 769–777. 
 • Karvonen S., Kestilä L. & Rimpelä A. (2020). Accumulated disadvantage over the lower secondary school years in Helsinki Metropolitan Area, Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 17(7).
 • Parikka S., Martelin T., Karvonen S., Levälahti E., Kestilä L. & Laatikainen T. (2021). Early childhood family background predicts meal frequency behaviour in children: Five-year follow-up study. Scandinavian Journal of Public Health. December 2021, online ahead of print.
 • Kestilä L., Mäki-Opas T., Kunst AE., Borodulin K., Rahkonen O. & Prättälä R. (2015). Childhood adversities and socioeconomic position as predictors of leisure-time physical inactivity in early adulthood. Journal of Physical Activity and Health 12(2), 193–199. 
 • Kestilä L., Väisänen A., Heino T., Paananen R. & Gissler M. (2012). Kodin ulkopuolelle sijoitetut nuorina aikuisina. Rekisteripohjainen seurantatutkimus Suomessa vuonna 1987 syntyneistä. Yhteiskuntapolitiikka 77(6), 599–620. [Children placed in out-of-home care as young adults – a register-based follow-up study on children born in 1987 in Finland].
 • Kestilä L. & Karvonen S. (eds.) (2019). Suomalaisten hyvinvointi 2018. National Institute for Health and Welfare, Helsinki. [Well-being of the Finns 2018]
 • Ilmakunnas I., Kauppinen TM. & Kestilä L. (2015). Sosioekonomisten syrjäytymisriskien kasautuminen vuonna 1977 syntyneillä nuorilla aikuisilla. Yhteiskuntapolitiikka 80(3), 247–262. [Accumulation of Socioeconomic Risk Factors in Young Adults born in 1977] 
 • Kestilä L., Kapiainen S., Mesiäislehto M. & Rissanen P.(eds.) (2021). Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja talouteen. Asiantuntija-arvio, kevät 2022. Finnish Institute for Health and Welfare, Helsinki. [Effects of the COVID-19-epidemics on Population Well-being, Service System and Economics. Expert evaluation report]

Lisätietoa verkossa