Timo Kauppinen

Timo Kauppinen, erikoistutkija, THL

Virkanimike: tutkimuspäällikkö
Puh: 029 524 7233
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Asuminen, asuinolot
 • Väestörakenteen alueellinen eriytyminen ja hyvinvoinnin alueelliset erot
 • Eriarvoisuus nuoruudesta aikuisuuteen siirryttäessä

Päätehtävät

 • Asiantuntemusalueisiini liittyvä tutkimustyö
 • Sosiaalinen kestävyys -tiimin toinen varapäällikkö

Koulutus

 • 2011, sosiologian dosentti, Helsingin yliopisto
 • 2005, valtiotieteiden tohtori, sosiologia, Helsingin yliopisto
 • 1999, valtiotieteiden maisteri, sosiologia, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2016–, tutkimuspäällikkö, THL
 • 2007–2016, erikoistutkija, Stakes ja THL (virkavapaalla 2010-2012)
 • 2010–2012, professori (ma.), Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto
 • 1998–2007, tutkimus- ja opetustehtäviä, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto

Käynnissä olevat projektit

Edustukset

 • 2020–2022 Asunnottomuuden puolittamisen yhteistyöohjelman johtoryhmä 

Julkaisuja 

Tätä valikoituja julkaisujani sisältävää listaa kattavampi listaus löytyy Google Scholar -profiilistani.

Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Kauppinen TM, van Ham M, Bernelius V (2021) Understanding the Effects of School Catchment Areas and Households with Children in Ethnic Residential Segregation. Housing Studies.

Vaalavuo M, Kauppinen TM (2020) Samassa veneessä? Keskituloisten tuloliikkuvuus rakennemuutoksen Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 85:2, 121-134.

Vaalavuo M, van Ham M, Kauppinen TM (2019) Income mobility and moving to a better neighbourhood – an enquiry into ethnic differences in Finland. European Sociological Review 35:4, 538-551.

Kauppinen TM, van Ham M (2019) Unravelling the demographic dynamics of ethnic residential segregation. Population, Space and Place 25:2, e2193.

Wessel T, Andersson R, Kauppinen TM, Skifter Andersen H (2017) Spatial integration of immigrants in Nordic cities: the relevance of spatial assimilation theory in a welfare state context. Urban Affairs Review 53:5, 812-842.

Kauppinen TM, Vilkama K (2016) Entry to Homeownership among Immigrants: A Decomposition of Factors Contributing to the Gap with Native-born Residents. Housing Studies 31:4, 463-488.

Vertaisarvioitu kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Skifter Andersen H, Kauppinen TM (2019) Housing preferences and choices of ethnic minorities. In: Skifter Andersen H: Ethnic Spatial Segregation in European Cities. Routledge Studies in Urbanism and the City. CRC Press.

Ilmarinen K, Kauppinen TM, Karvonen S (2019) Asuinolot ja niiden alueellinen vaihtelu. In: Kestilä L, Karvonen S (eds.) Suomalaisten hyvinvointi 2018. Helsinki: National Institute for Health and Welfare.

Vertaisarvioimaton kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

Ilmarinen K, Kauppinen TM (2018) Pienituloisuus ennen ja jälkeen asumiskustannuksia – alueellinen näkökulma. Yhteiskuntapolitiikka 83:1, 73-83.

Vertaisarvioimaton kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Ilmakunnas I, Kauppinen TM, Moisio P (2020) Huono-osaisuus jatkuu sukupolvelta toiselle: Tarkastelussa nuorten aikuisten toimeentulotukiasiakkuus. In: Kallio J, Hakovirta M (eds.) Lapsiperheiden köyhyys & huono-osaisuus. Helsinki: Vastapaino.

Wass H, Kauppinen TM (2020) Palkkakuitti äänestyslippuna: tulojen yhteys äänestysaktiivisuuteen ja puoluevalintaan. In: Mattila, Maija (ed.) Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020, pp. 157-185. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö.

Kauppinen TM (2020) Maahanmuuttajien asuinolot ja segregaatio. In: Kazi V, Alitolppa-Niitamo A, Kaihovaara A. (eds.) Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Wass H, Kauppinen TM, Saikkonen P, Hiilamo H (2021) Kenen hyvinvoinnista puolueet välittävät? Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 44.

Saikkonen P, Hannikainen K, Kauppinen T, Rasinkangas J, Vaalavuo M (2018) Sosiaalinen kestävyys: asuminen, segregaatio ja tuloerot kolmella kaupunkiseudulla. Raportti 2/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Kauppinen TM, Hannikainen-Ingman K, Sallila S, Viitanen V (2015) Pienituloisten asuinolot. Työpaperi 22. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kauppinen, Timo M. ym.  (2014) Yksin asuvien hyvinvointi. Mitä tällä hetkellä tiedetään? Työpaperi 27. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Väitöskirja

Kauppinen, Timo M. (2004) Asuinalueen ja perhetaustan vaikutukset helsinkiläisnuorten keskiasteen tutkintojen suorittamiseen. Tutkimuksia 2004:6. Helsinki: City of Helsinki Urban Facts.

Lisätietoa verkossa