Heidi Anttila

Heidi Anttila, erikoistutkija, THL

 

Syntymävuosi: 1966
Virkanimike: erikoistutkija
Puh: 029 524 7687
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • toimintakyky
 • mittarit ja toimintakykykäsitteet
 • menetelmien arviointi
 • verkostojohtaminen

Päätehtävät

 • Kehittäminen, tutkimus ja rahoituksen hankinta THL:n tutkimusprojekteissa ja muissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Tutkimus kohdentuu toimintakykyyn tai kuntoutukseen. Hankehakemusten ja tieteellisten julkaisujen arviointi.
 • Koordinoida ja johtaa kansallisia ohjelmia ja verkostoja sekä toimia asiantuntijana verkostoissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tällä hetkellä: 
 • Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) -ohjelman koordinaatio
 • Kotona asumisen teknologiat ikäihmisillä (KATI) -ohjelman johto
 • Suomen PROMIS-keskuksen koordinaatio
 • Kansallinen ICF oppimisverkoston ja ICF kouluttajien verkoston koordinaatio

Koulutus

 • 2016 Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, Verutum 
 • 2012 Johtamisen erikoisammattitutkinto, Haaga-Perho
 • 2012 Innotuutori, THL
 • 2009 Filosofian tohtori, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 
 • 2002 Terveystieteiden maisteri, terveyskasvatus, Jyväskylän yliopisto 
 • 1993 Fysioterapeutti, Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos

Työkokemus

 • erikoistutkija. THL, Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen -yksikkö, Palvelutarpeet ja toimintakyky -tiimi. 01/2021-
 • erikoistutkija. THL, Iäkkäät, Vammaiset ja toimintakyky –yksikkö, 01/2015-12/2020
 • erikoistutkija. THL, Palvelujen kehittäminen ja ohjaus -yksikkö, Vammaisuus ja yhteiskunta -tiimi 01/2012–12/2014
 • erikoistutkija, yksikön päällikön sijainen. THL, Tapaturmien ehkäisy ja toimintakyky -yksikkö 08/2009–12/2011
 • erikoistutkija, laajojen arviointien tiimin vetäjä. THL, Menetelmien arviointi yksikkö (Finohta), 01/2009–08/2009

Kielitaito

 • suomi, äidinkieli
 • englanti, erinomainen
 • ruotsi, hyvä
 • tanska, hyvä

Edustukset

 • 2020- Sote-tietoarkkitehtuurin ohjausryhmän jäsen
 • 2019- Hyteairo-ohjelman alatyöryhmä: analytiikkaosaamisverkoston jäsen
 • 2020- Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (KUURA)-hankkeen ohjausryhmän jäsen
 • 2015- TOIMIA-verkoston ohjausryhmän jäsen 
 • 2020- Tulevaisuuden sote-keskus yhteistyöryhmän jäsen

Käynnissä olevat projektit

Päättyneitä projekteja

Ks. projektien listaus LinkedIn-palvelussa 

Huomionosoitukset

 • Yhdessä Katja Pullin kanssa: Vuoden digiloikkaaja. THL:n viestintäpalkinnot 2020
 • Paras posteri palkinto, WHO Family of International Classifications Annual meeting, Manchester, 2015
 • Vuoden 2011 kansainvälisyysteko huomionosoitus, THL

Julkaisuja 

Väitöskirja

Anttila H. Evidence-based perspective on CP rehabilitation. Reviews on physiotherapy, physiotherapy-related motor-based interventions and orthotic devices. Helsingin yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Internet: Stakes Research Report 180. Helsinki 2008.

Uusimmat tieteelliset artikkelit

 • Anttila H, Koivunen K, Kaihlaniemi J, Lähteenmäki P. PROMIS-mittaristo lasten ja nuoren toimintakyvyn arvioinnissa – mittausominaisuudet ja käytettävyys. Lääkärilehti 76 (18):1153-60, 2021. 
 • Anttila H, Tallqvist S, Muñoz M, Leppäjoki-Tiistola S, Mäkitie O, Hiekkala S. Towards an ICF-based self-report questionnaire for people with skeletal dysplasia to study health, functioning, disability and accessibility. Orphanet J Rare Dis 16: 236, 2021. DOI:10.1186/s13023-021-01857-7
 • Hyvönen H, Anttila H, Tallqvist S, Muñoz M, Leppäjoki-Tiistola S, Teittinen A, Mäkitie O, Hiekkala S. et al. Functioning and equality according to International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in people with skeletal dysplasia compared to matched control subjects – a cross-sectional survey study. BMC Musculoskelet Disord 2020;21, 808. DOI: 10.1186/s12891-020-03835-9
 • Karhula M, Saukkonen S, Xiong E, Kinnunen A, Heiskanen T, Anttila H. ICF Personal Factors Strengthen Commitment to Person-Centered Rehabilitation – A Scoping Review. Frontiers in Rehabilitation Sciences 2021; 2:23.    
 • Karhula M, Saukkonen S, Kinnunen A, Heiskanen T, Xiong E, Anttila H. ICF-luokituksen yksilötekijöiden kuvaus on osa toimintakyvyn laaja-alaista arviointia. Kartoittava kirjallisuuskatsaus ICF-yksilötekijöitä käsittelevistä tutkimuksista. Kuntoutus 44(2): 9-24, 2021.

Lisätietoa verkossa