Rauha Heikkilä

Virkanimike: Erikoistutkija
Puh: 029 524 7660
Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Asiantuntemus

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

 • RAI-käyttöönotto
 • Iäkkäiden sote-palvelut ja niiden käyttö
 • Asiakasohjaus
 • RAI-vertailukehittäminen

Päätehtävät

 • RAI-käyttöönotto
 • RAI-vertailukehittäminen
 • Tutkimus- ja kehittämistehtävät, RAI

Koulutus

 • 2015-Terveyshallintotieteen tohtoriopiskelija (Welfare, Health and Management -tohtoriohjelma)
 • 2014 Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
 • 2002 Terveystieteiden maisteri (Hoitotiede)
 • 1994 Sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja

Työkokemus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2008-

 • Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö, Palvelutarpeet ja vertailukehittäminen -tiimi: Kehittämispäällikkö 
 • Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö: Kehittämispäällikkö 2015-2020
 • Ikäihmisten palvelut -yksikkö: Kehittämispäällikkö 2009-2015
 • RAI-vertailukehittäminen, palvelutiimi: Kehittämispäällikkö 2008-2009

Tampereen kaupunki, Koukkuniemen vanhainkoti

 • RAI-asiantuntija 2006-2008
 • Osastonhoitaja 2002-2006

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (tyydyttävä)

Käynnissä olevat projektit

 • RAI-käyttöönoton implementointihanke

Päättyneitä projekteja

 • PACE- Comparing the Effectiveness of Palliative Care for Elderly People in Long Term Care Facilities in Europe

Julkaisuja 

Tieteelliset artikkelit

 • Heikkilä, R., Lammintakanen, J., Laulainen, S. & Noro, A. (2022). Asiakaslähtöisyyden toteutuminen asiakas- ja palveluohjauksen eri vaiheissa. Focus Group.
 • Sohlman, B., Mäkelä, M., Heikkilä, R. & Nurmi-Koikkalainen, P. (2021). Kehitysvammaisten henkilöiden masennusoireet ja niihin yhteydessä olevat tekijät. Hoitotiede, Vol. 33, No. 1, s. 29-42. 
 • Heikkilä, R., Mäkelä, M., Noro, A., Lammintakanen, J. & Laulainen , S. (2020). Millaisilla palveluilla enintään keskivaikeasti oireilevat muistisairautta sairastavat henkilöt pärjäävät kotona? Gerontologia, Vol. 34, No. 2, s. 74-87.  
 • Kehusmaa, S., Mäkelä, M. & Heikkilä, R. (2018). Asiakasohjaus sairaalasta kotiutuessa – tarpeet ja palveluratkaisut. Tutkimuksesta tiiviisti 14, toukokuu 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
 • Mäkelä, M. & Heikkilä, R, (2016). Muistisairaan hyvää elämää kotona asuvan palveluilla? Tutkimuksesta tiiviisti 18, lokakuu 2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Raportit

 • Heikkilä R, Mäkelä M, Havulinna S, Hietaharju P, Lind M, Noro A. Valoisa tulevaisuus: RAI-vertailukehittäminen 20 vuotta Suomessa. Raportti: 2021_009, THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021.
 • Heikkilä R & Mäkelä M. Onnistuminen – RAI-vertailukehittäminen 15 vuotta Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2015_009, THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015.
 • Heikkilä R, Gerasin A, Sakki J, Nieminen J, Björkgren M, Noro A, Mäkelä M, Finne-Soveri H. (2012) Ikäihmisten palvelut yli palvelurakenteen – yhtenäisellä RUG-III/18-luokituksella palvelut ja kustannusarviointi samalle viivalle. Raportti 2012_058, THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012.

Konferenssiesitelmät

 • 2022. Labquality Days -tapahtuma Messukeskuksessa, Helsinki. Puheenvuoro "Miten RAI tiedon avulla voidaan edistää laatua?"
 • 2021. Vertailukehittämisen RAI-webinaari. Puheenvuoro: Vertailukehittämisellä tuloksiin.
 • 2020. World interRAI Conference, Leuven Belgium. Oral presentation: The service profiles of older people living at home with memory disorders in Finland.
 • 2020. RAI 20 vuotta Suomessa juhlawebinaari. Puheenvuoro: Muistisairaiden kotona asumisen mahdollisuudet.
 • 2016. World interRAI Conference, Toronto, Kanada. Oral presentation: Training RAI trainers in Finland.