Katri Kakko

Katri Kakko, kehittämispäällikkö, THL

Virkanimike: Kehittämispäällikkö
Puh: 029 524 8273
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • RAI-arviointivälineistön käyttö vanhuspalveluissa
 • Asiakas- ja palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi
 • Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut 

Päätehtävät

 • Projektipäällikkö RAI-arviointivälineistön kansallisen käytön toimeenpanon tuki -hankkeessa
 • RAI-arviointivälineistön käyttöönoton tuki sote-palvelunjärjestäjille ja -tuottajille
 • RAI-tiedon käytön tuki sote-palvelunjärjestäjille ja -tuottajille
 • RAI-välineistön ja RAI-tiedon kansallinen käyttö
 • RAI-vertailukehittäminen

Koulutus

 • 2023 Sairaanhoitaja (YAMK), Monialainen ja yhteensovittava johtaminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • 2018 Johtamisen erikoisammattitutkinto, Amiedu
 • 2001 Sairaanhoitaja (AMK), Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia

Täydennyskoulutus

 • 2019 Tutkimusmenetelmät, projektitoiminta ja tutkimuksellinen kehittämistyö, 10 op
 • 2012 Innovaatiotoiminta, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, 10 op
 • 2014 Terveys- ja hyvinvointialan johtajuus, 20 op
 • 2012 Terveyden edistämisen syventävä tietoperusta, strategiat ja etiikka, 11 op
 • 2004 Sosiaalipsykologian perusopinnot, 30 op

Työkokemus

 • 2021– Kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 • 2019–2021 Johtava asiantuntija, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
 • 2015–2018 Palveluohjauksen päällikkö, Järvenpään kaupunki
 • 2013–2015 Omais- ja lyhytaikaishoidon päällikkö, Järvenpään kaupunki
 • 2009–2013 Sairaanhoitaja, kotihoidon tiimivastaava, Järvenpään kaupunki
 • 2001–2009 Sairaanhoitaja, sisätautien vuodeosastot, kotisairaala ja kotihoito

Käynnissä olevat projektit