Nina Pellosniemi

Nina Pellosniemi, erikoissuunnittelija, THL

Virkanimike: erikoissuunnittelija
Puh: 029 524 8279
Sähköposti: [email protected] 

Asiantuntemus

  • RAI
  • Osaamisen kehittäminen
  • Ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen sekä iäkkäiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointi

Päätehtävät

  • RAI-välineistön kansalliseen käyttöön liittyvän koulutuskokonaisuuden käynnistäminen ja koordinointi
  • Kansallisen ja yhtenäisen RAI-osaamisen kehittäminen  

Käynnissä olevat projektit

  • RAI-arviointivälineistön kansallisen käytön toimeenpanon tuki -hanke