Heli Valkeinen

Virkanimike: Kehittämispäällikkö
Puh: 029 524 7137
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • toimintakyky
 • toimintakykymittarit 
 • toimintakyvyn mittaamisen kehittäminen
 • kuntoutus

Päätehtävät

 • Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman THL:n hanketoimistossa hyvinvointialueiden kuntoutuksen ja toimintakyvyn kehittämisen tukeminen 
 • Toimintakykyyn, mittareihin ja mittaamisen kehittämiseen liittyvät tehtävät
 • Kansallisen Toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi (TOIMIA) -verkoston ohjausryhmä
 • Laaja-alaisten toimintakykymittarien käyttö kuntoutuksen suunnittelun ja arvioinnin tukena -hankkeen ohjausryhmä

Koulutus

 • 2020, Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
 • 2007, Terveystieteiden tohtori (liikuntalääketiede)
 • 2007, Opettajan pedagogiset opinnot
 • 1999, Terveystieteiden maisteri (fysioterapia)
 • 1993, Fysioterapeutti

Työkokemus

 • 2022-, Kehittämispäällikkö, Toimintakyky ja palvelutarpeet -tiimi, Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen -yksikkö, THL

 • 2021, Erityisasiantuntija, Toimintakyky ja palvelutarpeet -tiimi, Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen -yksikkö, THL

 • 2018-2020, Tiiminvetäjä, erikoistutkija, Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö, THL

 • 2011-2018, Erikoistutkija, Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö, THL

 • 2009-2010, Research Fellow ja projektipäällikkö, Syncope and Falls in the Elderly –Laboratory, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA, USA / CorusFit Oy, Jyväskylä

 • 1997-2008, Useita tutkimusassistentin, assistentin, yliassistentin ja tutkijan tehtäviä, Jyväskylän yliopisto

Kielitaito

 • suomi, englanti, ruotsi

Käynnissä olevat projektit

 • 2022-2023 Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma 

 • 2022-2023 Laaja-alaisten toimintakykymittarien käyttö kuntoutuksen suunnittelun ja arvioinnin tukena -hanke

Päättyneitä projekteja

 • 2020-2021 Työ- ja toimintakykytiedon konseptointi

 • 2018-2019 Kuntoutuksen tietopohja (KUTI) -hanke