Mari Aaltonen

Mari Aaltonen, johtava tutkija, THL

Virkanimike: Johtava tutkija
Puh: 029 524 8532
Sähköposti: mari.s.aaltonen(at)thl.fi
 

Asiantuntemus

 • Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden käyttö
 • Omaishoito
 • Muistisairaudet ja muistisairauden merkitys yksilölle
 • Ikääntymisen yhteiskunnalliset vaikutukset
 • Määrällinen ja laadullinen tutkimus

Päätehtävät

Tutkimus- ja asiantuntijatehtävät: Ikääntymiseen ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät, rekisteritutkimus, kansallisten rekisteritietojen tutkimuskäyttö.

Tutkinnot ja oppiarvot

 • Yhteiskuntapolitiikan dosentti, Jyväskylän yliopisto 2020. 
 • Terveystieteiden tohtori (gerontologia), Tampereen yliopisto 2015. 
 • Terveystieteiden maisteri (kansanterveystiede), Tampereen yliopisto 2006. 
 • Sairaanhoitaja (AMK), Helsingin ammattikorkeakoulu 2000. 

Työkokemus

 • Yliopistotutkija, Tampereen yliopisto 2021-
 • Akatemian tutkijatohtori, Tampereen yliopisto 2018-2021.
 • Honorary Research Fellow, University of British Columbia, Canada 2019.
 • Postdoctoral research fellow. Research Collegium / Institute for Advanced Social Research (IASR), Tampereen yliopisto 2016-2017.
 • Tutkija, Tampereen yliopisto 2015-2016. 
 • Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto 2007-2015.  

Kielitaito

 • Suomi (äidinkieli)
 • Englanti (erinomainen)

Projektit

Kohti sosiaalisesti kestävää hoivaa: muistisairaudet henkilökohtaisena, sosiaalisena ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Yhteistyöhanke Jyväskylän yliopiston kanssa.

Sote-integraatio iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluissa (SOIPA) – Kotihoidon asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja palvelujen tarve 2022–2023  

RAI-tutkimus – palveluiden tarve, toteutuminen, laatu, vaikuttavuus ja resurssit  

The longevity revolution - implications for the need and costs of health and social services COCTEL III. Yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Täyttä elämää vai selviytymistä – muistisairaiden ja heitä hoitavien omaisten kokemuksia arjesta ja kotona asumista edistävistä ja heikentävistä tekijöistä. 

Ikääntyneiden hoidon kustannukset ja rahoitus – pilotti – tutkimushanke (päättyy 2023). 

Edustukset

Julkaisuja

Tieteelliset artikkelit (uusimmat / keskeiset)

Eskola Päivi, Jolanki Outi, Van Aerschot Lina, Aaltonen Mari (2022). Muistisairauden aiheuttamat käyttäytymisen muutokset ja parisuhteen vastavuoroisuus. Gerontologia, 36(4), 344–361.  

Eskola, P.; Jolanki, O.; Aaltonen, M. (2022). Through Thick and Thin: The Meaning of Dementia for the Intimacy of Ageing Couples. Healthcare, 10, 2559. 

Aaltonen M, Deeg D, Broese van Groenou M (2022). Trends in long-term care use among Dutch older men and women between 1995 and 2016: Is the gender gap changing? Ageing and Society, 1-24. doi:10.1017/S0144686X22000678

Van Aerschot L, Kadi S, Rodrigues R, Hrast MF, Hlebec V, Aaltonen M. (2022). Community-dwelling older adults and their informal carers call for more attention to psychosocial needs : Interview study on unmet care needs in three European countries. Archives of Gerontology and Geriatrics, 101, Article 104672. 

Aaltonen M, Martin-Matthews A, Pulkki JM, Eskola P, Jolanki OH. Experiences of people with memory disorders and their spouse carers on influencing formal care: “They ask my wife questions that they should ask me.” Dementia. February 2021. 

Aaltonen M, El Adam S, Martin-Matthews A, Sakamoto M, Strumpf E, McGrail K. Change over time and the role of continuity of care in delayed discharge after urgent admission in people with and without dementia. Journal of American Medical Directors Association (JAMDA). 2020 Dec 23;S1525-8610(20)31016-1.

Van Aerschot, L., Eskola, P., & Aaltonen, M. (2021). Muistisairaiden ja puoliso-omaishoitajien kokemuksia tuen riittämättömyydestä. Title in English Experiences of unmet care needs of people with memory disorders and their spousal caregivers. Gerontologia, 35(3), 264–282. 

Vargese, S.S., Halonen, P., Raitanen, J., Forma L, Jylhä M., Aaltonen M. Comorbidities in dementia during the last years of life: a register study of patterns and time differences in Finland. Aging Clin Exp Res (2021). 

Aaltonen MS, Van Aerschot LH. Unmet care needs are common among community-dwelling older people with memory problems in Finland. Scandinavian Journal of Public Health. 2021;49(4):423-432. 

Forma L, Aaltonen M, Raitanen J, Anthun KS, Kalseth J. Place of death among older people in Finland and Norway. Scandinavian Journal of Public Health. 2020;48(8):817-824. doi:10.1177/1403494820944073

Pulkki, J., Aaltonen, M., Raitanen, J. et al. Purchases of medicines among community-dwelling older people: comparing people in the last 2 years of life and those who lived at least 2 years longer. Eur J Ageing 17, 361–369 (2020). 

Aaltonen, M. S., Forma, L. P., Pulkki, J. M., Raitanen, J. A., Rissanen, P., & Jylhä, M. K. (2019). The Joint Impact of Age at Death and Dementia on Long-Term Care Use in the Last Years of Life: Changes From 1996 to 2013 in Finland. Gerontology and Geriatric Medicine. 

Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Comijs Hannie, Broese van Groenou Marjolein (2018). Trends in the use of care among people aged 65–85 with cognitive impairment in the Netherlands. Ageing & Society. 1–30. 

Jørgensen Terese Sara Høj , Fors Stefan, Nilsson Charlotte Juul, Enroth Linda, Aaltonen Mari, Sundberg Louise, Brønnum-Hansen Henrik, Strand Bjørn Heine, Chang Milan, Jylhä Marja. (2018). The ageing populations in the Nordic countries: mortality and longevity from 1990 to 2014. Scandinavian Journal of Public Health. 2018 Jun 1.

Masuchi Y, Jylhä M, Raitanen J, Aaltonen M. (2017). The place of death among people with dementia in Finland - the change from 1998 to 2013. Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring 10: 86–93. Published online 2017 Nov 6. 

Aaltonen M, Forma L, Pulkki J, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M.(2017). Changes in older people’s care profiles during the last two years of life, 1996-1998 and 2011-2013: a retrospective nationwide study in Finland. BMJ Open 7(11):e015130. 

Enroth L, Aaltonen M, Raitanen J, Nosraty L, Jylhä M. (2017). Does use of long‑term care differ between occupational classes among the oldest old? Vitality 90 + Study. European Journal of Ageing. Published Online. 10.1007/s10433-017-0445-0 

Forma L, Jylhä M, Pulkki J, Aaltonen M, Raitanen J, Rissanen P. (2017). Trends in the use and costs of round-the-clock long-term care in the last two years of life among old people between 2002 and 2013 in Finland. BMC Health Services Research 17: 668. 

Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Forma Leena, Pulkki Jutta, Rissanen Pekka, Jylhä Marja (2014) Burdensome transitions at the end of life among long-term care residents with dementia. Journal of the American Medical Directors Association. 15:643-648. 

Väitöskirja

Aaltonen Mari (2015) Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people. Acta Universitatis Tamperensis 2094. Doctoral thesis.

Lisätietoa verkossa

Orcid

LinkedIn

Researchgate