Nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen - ESPAD-tutkimus

Suomalaisnuorten raittius lisääntyy edelleen, mutta samalla kannabiskokeilut ovat lisääntyneet

Perusopetuksen 9. vuosiluokan oppilaiden alkoholinkäyttö on vähentynyt vuosituhannen taitteesta lähtien. Keväällä 2019 kerätty European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) aineisto osoittaa, että yhä useampi nuori ei käytä lainkaan alkoholia. Kun vuonna 1999 raittiiden nuorten osuus oli yhdeksän prosenttia, oli vuonna 2019 vastaava osuus 31 prosenttia.

Humalajuomisen väheneminen on kuitenkin pysähtynyt. 22 prosenttia 15–16-vuotiaista oli vuonna 2019 juonut itsensä humalaan 30 viime päivän aikana.

Vuonna 2019 9-luokkalaisista seitsemän prosenttia tupakoi päivittäin, kun 20 vuotta aiemmin päivittäin tupakoi neljännes nuorista. Vuodesta 2007 jatkunut nuuskankäytön lisääntyminen näyttää poikien kohdalla tasoittuneen, mutta tyttöjen nuuskakokeilut ovat lisääntyneet edelleen. Vuonna 2019 pojista 35 prosenttia oli joskus käyttänyt nuuskaa, tytöillä vastaava osuus oli 19 prosenttia.

Nuorten yleisimmin kokeilema tai käyttämä huume on kannabis. Kannabista elinaikanaan kokeilleiden poikien osuus on noussut pojilla vuoden 1995 viidestä prosentista 13 prosenttiin vuonna 2019. Tytöillä vastaavat luvut olivat viisi ja yhdeksän prosenttia.  Muiden huumeiden kohdalla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Rahapeliautomaateilla pelanneiden 15–16-vuotiaiden osuus on vähentynyt edelleen vuoden 2011 jälkeen, jolloin pelaamisen ikäraja nostettiin 18 ikävuoteen. Kuitenkin rahapelaaminen yleensä, esimerkiksi netissä, on nuorten kohdalla pysynyt ennallaan.

Lataa koko tilastoraportti

Tupakointi, nuuskakokeilut ja päihteiden käyttö 15–16-vuotiailla suomalaisilla nuorilla 1995–2019.
Kuvio 1. Tupakointi, nuuskakokeilut ja päihteiden käyttö 15–16-vuotiailla suomalaisilla nuorilla 1995–2019.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema tilasto kuvaa 15-16-vuotiaiden suomalaisnuorten päihteiden käyttöä, käsityksiä päihteiden saatavuudesta ja hankintatavoista sekä niiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Tilastoraportti sisältää tiedot alkoholia, tupakkatuotteita ja huumeita käyttäneiden sekä rahapelejä pelanneiden osuuksista. 

Tilaston tiedot perustuvat neljän vuoden välein toteutettavaan nuorten päihteiden käyttöä käsittelevään eurooppalaiseen koululaistutkimukseen (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD).

Tilasto tuotetaan otokseen perustuvana kouluissa toteutettavana luokkakyselynä. Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa aineistosta edes epäsuorasti.

Tilasto julkaistaan joka neljäs vuosi.

Lähde

Nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen - ESPAD-tutkimus 2019
Skolungdomars bruk av alkohol och andra droger samt spel om pengar - ESPAD-undersökningen 2019
Substance Use and Gambling among Adolescents in Finland - ESPAD survey 2019

Tilastoraportti 40/2019, 12.11.2019. THL.

Lisätietoja

Pia Mäkelä
puh. 029 524 7159

sähköposti: [email protected]